สัปดาห์โสตทัศน์แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งที่ 4 จัดขึ้นที่นครคุนหมิงเมื่อวันที่ 16-20
เมื่อเร็ว ๆ นี้ จากงานแถลงข่าวสัปดาห์โสตทัศน์แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งที่ 4มีรายงานว่า สัปดาห์โสตทัศน์แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 16-20 สิงหาคมที่นครคุนหมิง
กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 7 ปีแห่งความร่วมมือ LMC จัดขึ้นที่ประเทศเมียนมาร์
เมื่อวันที่ 23 รัฐบาลเมียนมาร์ได้จัดงานเลี้ยงรับรองและนิทรรศการผลงานโครงการกองทุนพิเศษความร่วมมือ LMC ของเมียนมาร์ ณ เนปยีดอ เมืองหลวงของเมียนมาร์ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 7 ปีแห่งความร่วมมือ LMC

ล่าสุด

1  2