การแข่งขันออกแบบโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดการพื้นที่ลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงระดับเยาวชนครั้งที่ 7 รอบชิงชนะเลิศเปิดฉากที่มณฑลชิงไห่

lmcchina.org, July 25, 2023
Size:

เมื่อวันที่ 20 การแข่งขันออกแบบโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดการพื้นที่ลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงระดับเยาวชนครั้งที่ 7 รอบชิงชนะเลิศเปิดฉากที่มหาวิทยาลัยชิงไห่

การแข่งขันครั้งนี้มีหัวข้อว่า“เกษตรกรรมใหม่และความมั่นคงทางอาหาร” ในขั้นตอนการคัดเลือกมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยใน 6 ประเทศได้แก่ กัมพูชา จีน ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนามทั้งหมด 207 คนสมัครในการแข่งขัน ในที่สุด 20 ทีมจาก 9 มหาวิทยาลัยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และจะแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในเวลา 3 วัน เพื่อชิงสี่รางวัลได้แก่“ปัญหาที่มีคุณค่าที่สุด”“ทีมที่มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด”“ทีมข้ามชาติที่ดีที่สุด” และ“โครงการบ่มเพาะที่ดีที่สุด”

นอกจากนี้ การแข่งขันครั้งนี้จะหารือเกี่ยวกับ“ข้อริเริ่มทองคำเยาวชนลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง” โดยจะจับตามองประเด็นด้านธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของลุ่มน้ำ เพื่อส่งเสียงเยาวชน 6 ประเทศ เรียกร้องให้เยาวชนทั้ง 6 ประเทศปฏิบัติร่วมกัน และช่วยส่ง“เสียงเยาวชน” ให้กับความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง

เลี้ยว จวิ้นหยุน ที่ปรึกษา กรมกิจการเอเชียของกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนกล่าวว่า เยาวชนเป็นความหวังที่จะส่งเสริมการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงของความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง การแข่งขันออกแบบโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดการพื้นที่ลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงระดับเยาวชนเป็นกิจกรรมสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนและการปะทะกันทางภูมิปัญญาระหว่างเยาวชนทั้ง 6 ประเทศ หวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ และแสดงให้เห็นถึงความคิดเชิงสร้างสรรค์และความมีชีวิตชีวาของเยาวชน 6 ประเทศอย่างเต็มที่

อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตัวแทนผู้เข้าแข่งขันรุ่นก่อน และแวนซี่ ผู้ประสานงานระดับชาติของโครงการความร่วมมือแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าในประเทศกำลังพัฒนา (UN-REDD) ต่างแสดงความยินดีต่อการจัดงานอย่างราบรื่น และความคาดหวังในการพัฒนาเชิงลึกและส่งเสริมความก้าวหน้าร่วมกัน