บริษัท GAC Aion ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันทางอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงอย่างแข็งขัน

lmcchina.org, July 5, 2023
Size:

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ผู้แทนจากการประชุมสุดยอดสื่อมวลชนกรอบความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงประจำปี ค.ศ. 2023 เดินทางไปเยือนบริษัท GAC Aion New Energy Automobile Co., Ltd.

เพื่อตอบสนองข้อริเริ่ม“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” นับตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม คณะผู้แทนเศรษฐกิจการค้ากวางตุ้งได้แลกเปลี่ยนกับแวดวงธุรกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อกระชับความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน วันที่ 28 มิถุนายน คณะผู้แทนเศรษฐกิจการค้าจีน (กวางตุ้ง) - ไทยเดินทางถึงกรุงเทพฯ ประเทศไทย ในที่นี้ บริษัท GAC Aion ได้เข้าร่วมในการลงนามในฐานะตัวแทนเพียงรายเดียวของบริษัทรถยนต์

หลายปีมานี้ รถยนต์พลังงานใหม่ของจีนพัฒนาอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน อุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ของไทยยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้น ส่วนจีนมีตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และเทคโนโลยีพลังงานใหม่ชั้นนำของโลก การเข้าสู่ตลาดไทยครั้งนี้ บริษัท GAC Aion จะให้สาขาในไทยเป็นสำนักงานใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่การส่งออกรถยนต์ไปจนถึงการจัดตั้งโรงงานในต่างประเทศกระทั่งการพัฒนาในท้องถิ่น บริษัท GAC Aion จะขยายขอบเขตการลงทุนและการจัดตั้งโรงงานในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงให้กว้างขึ้น ยึดมั่นในการเปิดกว้างสู่โลกภายนอกระดับสูงอย่างแน่วแน่ และส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงอย่างแข็งขัน