เทศกาลช้อปปิ้งสินค้าไทย 2023 เปิดฉากขึ้นที่นครหนานหนิง เขตกวางซี

lmcchina.org, July 20, 2023
Size:

ค่ำวันที่ 15 กรกฎาคม เทศกาลช้อปปิ้งสินค้าไทย ประจำปี ค.ศ. 2023 (Thailand Boutique Shopping Festival 2023) เปิดฉากขึ้นที่นครหนานหนิง เขตกวางซี กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยฝ่ายพาณิชย์ สถานกงสุลไทยในนครหนานหนิง ตามหัวข้อ“ไทยสีสันหลากหลาย ช้อปปิ้งในฤดูร้อน” จัดขึ้นเป็นเวลา 9 วัน และมีการนำเข้าสินค้าไทยหลายร้อยรายการ รวมทั้งข้าวหอมมะลิ ขนมไทย อาหารว่างและผลไม้ไทยคุณภาพสูงต่าง ๆ  เช่น ทุเรียน มังคุด ลำไย มะม่วง เป็นต้น

ในงานยังมีการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย เพื่อให้ชาวจีนได้สัมผัสมนต์เสน่ห์ของนาฏศิลป์และดนตรีไทยอย่างใกล้ชิด

เขตกว่างซีเป็นเขตเดียวในจีนที่อยู่ติดกับประเทศอาเซียนทั้งทางบกและทางทะเล เป็นด่านและหน้าต่างสำหรับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ด้วยความร่วมมือที่นับวันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างจีนและอาเซียน กว่างซีได้กลายเป็นศูนย์กระจายสินค้าโภคภัณฑ์ของอาเซียน เพื่อให้อาหารและสินค้าของอาเซียนเข้าสู่ครอบครัวคนจีนมากขึ้น

น. ส. วรรณลดา รัตนพานิช กงสุลฝ่ายพาณิชย์ สถานกงสุลใหญ่ไทยในนครหนานหนิงกล่าวว่า เนื่องด้วยการดำเนินการของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) และช่องทางการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงและสะดวกมากขึ้น ทำให้ผลิตผลทางการเกษตรและผลไม้ไทยที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดจีนมากขึ้นเรื่อย ๆ กงสุลฝ่ายพาณิชย์ฯ ไทยได้จัดงานโฆษณาสินค้าไทยในเขตกว่างซีมาหลายปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่สร้างชื่อเสียงของสินค้าไทยในจีน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทยกับกว่างซี