บริษัทเครือข่ายไฟฟ้าภาคใต้ผลักดันความร่วมมือทางพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง

lmcchina.org, July 5, 2023
Size:

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม คณะนักข่าวที่ประกอบด้วยหน่วยงานราชการและสื่อมวลชนทั้ง 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงเดินทางไปเยือนบริษัทเครือข่ายไฟฟ้าภาคใต้

พื้นที่ให้บริการของบริษัทเครือข่ายไฟฟ้าภาคใต้อยู่ติดกับฮ่องกงและมาเก๊า มีการเชื่อมโยงทางพลังงานไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านต่าง ๆ เช่น เวียดนาม ลาว และเมียนมาร์ เป็นต้น ที่ผ่านมา บริษัทเครือข่ายไฟฟ้าภาคใต้เข้าร่วมในการร่วมสร้าง“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” อย่างมีคุณภาพสูง ส่งเสริมการดำเนินโครงการสำคัญต่าง ๆ เช่น การเชื่อมโยงทางเครือข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้าน และแหล่งจ่ายไฟภายนอกของรถไฟจีน-ลาว เป็นต้น ปรับปรุงการจัดการการดำเนินโครงการลงทุนจากต่างประเทศต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการวิงห์ตันระลอกแรกของเวียดนาม และโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่น้ำทาของลาว เป็นต้น พร้อมก่อสร้างโครงการรับเหมาวิศวกรรมนอกประเทศอย่างมีคุณภาพสูง เช่น เครือข่ายไฟฟ้าภาคเหนือ 230 kV ของลาว ฯลฯ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานและพลังงานอย่างจริงจังในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงอย่างแข็งขัน

จ้าว หมิงเยี่ยน พนักงานลาวของบริษัทเครือข่ายไฟฟ้าภาคใต้กล่าวว่า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน สร้างชัยชนะร่วมกัน การขับเคลื่อนการสร้าง“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” มีจุดประสงค์ที่จะให้ประชาชนรายทางมีชีวิตที่ดีขึ้น การสร้างรถไฟจีน-ลาวก็คือแบบอย่างทีดี โครงการจ่ายไฟฟ้าภายนอกของรถไฟจีน-ลาวให้บริการการพัฒนาแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของลาวได้เป็นอย่างดี