เส้นทางขนส่งทั้งทางบกและทางทะเลสายใหม่ของภาคตะวันตกส่งเสริมให้ทุเรียนไทยขึ้น “รถด่วน” บุกตลาดจีน

lmcchina.org, June 20, 2023
Size:

เมื่อวันที่ 11 ขบวนทดสอบการขนส่งโดยตรงแบบควบคุมอุณหภูมิข้ามพรมแดนจีน-ลาว-ไทยที่บรรทุกทุเรียนไทยสดประมาณ 500 ตันนั้นมาถึงนครฉงชิ่งอย่างราบรื่น ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ทุเรียนไทยเดินทางตรงจากต่างประเทศไปยังเขตเฉิงตู-ฉงชิ่งของภาคตะวันตกจีนผ่านขบวนเส้นทางขนส่งทั้งทางบกและทางทะเลสายใหม่ของภาคตะวันตก เมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิดั้งเดิมระหว่างไทยและฉงชิ่ง วิธีการขนส่งนี้ได้ช่วยลดระยะเวลาเข้าสู่ตลาดฉงชิ่งของทุเรียนสดไทยหวัง อี้ฮั่ว ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัทโลจิสติกส์นานาชาติฉงชิ่งแนะนำว่า“ทุเรียนสดชุดนี้ส่งจากประเทศไทยเมื่อวันที่ 7 และมาถึงเมืองฉงชิ่งในเวลาเพียง 4 วันเท่านั้น ในอดีต การนำเข้าทุเรียนจากไทยมาฉงชิ่ง ต้องผ่านการขนส่งทางทะเลหรือทางรถไฟ การขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมินี้เป็นวิธีการขนส่งแบบผสมผสาน“ทางถนนกับทางรถไฟ” ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งโลจิสติกส์ทวิภาคี ส่วนเติ้ง ห้าวจี๋ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทผลไม้หงจิ่วฉงชิ่งแนะนำว่า“สำหรับผู้นำเข้าผลไม้แล้ว แต่ละชั่วโมงก็มีความสำคัญมาก“รถไฟขบวนพิเศษทุเรียน” ช่วยลดต้นทุนเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า 50%”

ด้วยการมีผลบังคับใช้“ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค” (RCEP) และการจัดสร้างเส้นทางขนส่งทั้งทางบกและทางทะเลสายใหม่ของภาคตะวันตก การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างไทยได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น