คณะนักข่าวลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงสัมผัสนครคุนหมิง

lmcchina.org, July 12, 2023
Size:

เมื่อวันที่ 2-5 กรกฎาคม กิจกรรมการสัมภาษณ์ของสื่อมวลชนกรอบความร่วมมือ LMC จัดขึ้นที่นครคุนหมิง มณฑลยูนหนาน ได้เดินทางไปเยือนสถานที่ต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยยูนนาน สำนักข่าวยูนนารายวัน ตลาดหนานเฉียง โรงไฟฟ้าฟู่หยวนซีฟงวินด์ฟาร์ม และศูนย์รถยนต์คุนหมิง

ในรั๊วมหาวิทยาลัยยูนนานซึ่งเพิ่งเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีมานั้น กลิ่นดอกไม้หอมกระโจนกระจาย สภาพแวดล้อมสวยงาม เนื้อหาที่เผยแพร่โดยสำนักข่าวยูนนารายวันได้รับการตอบสนองอย่างต่อเนื่องจากผู้ชมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง แผงลอยขายอาหารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในตลาดหนานเฉียงซึ่งอยู่ในเขตอู่ฮั่วคึกคักมากต่าง ๆ เค้กดอกไม้สด แป้งย่างเอ่อไคว่ กาแฟลาว ก๋วยเตี๋ยวเวียดนาม ข้าวเหนียวมะม่วงไทย ปัจจุบันโรงไฟฟ้าฟู่หยวนซีฟงวินด์ฟาร์ม ฐานไฟฟ้าพลังงานลมที่ราบสูงที่ใหญ่ที่สุดของจีน ตั้งอยู่บนยอดเขา สง่างดงาม สัมผัสความเร็วสูงของรถไฟความเร็วสูงจีนที่เคลื่อนไปไม่หยุดที่สถานีรถไฟฟ้า ฉากเหล่านี้ต่างสร้างความประทับใจอย่างลึกซึ้งให้กับคณะนักข่าวลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงที่มาเยือนนครคุนหมิงในครั้งนี้

คณะนักข่าวลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงไปเยือนห้องบันทึกรายการโทรทัศน์คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยยูนนาน

คณะนักข่าวลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงแลกเปลี่ยนกับนักศึกษา

คณะนักข่าวลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงไปเยือนหอสมุดมหาวิทยาลัยยูนนาน

คณะนักข่าวลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงไปเยือนหอประวัติศาสตร์แห่งสำนักข่าวของสำนักข่าวยูนนารายวัน

คณะนักข่าวลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงถ่ายรูปที่โรงไฟฟ้าฟู่หยวนซีฟงวินด์ฟาร์ม

คณะนักข่าวลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงไปเยือนและแลกเปลี่ยนที่ศูนย์รถยนต์คุนหมิง