សម្តេចហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាជួបសន្ទនាជាមួយលោក វ៉ាង យី សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការរដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន

ព័ត៌មានសំខាន់

លោក វ៉ាង យី សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការរដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនជួបសន្ទនាជាមួយលោក ហោ ណាំហុង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជា

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី

សម្តេចហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាជួបសន្ទនាជាមួយលោក វ៉ាង យី សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការរដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន

សភាពការណ៍នៃប្រទេសទន្លេមេគង្គទាំង ៥

ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាទទួលសម្ភារបរិក្ខាពេទ្យសជាជំនួយរបស់ប្រទេសចិន

អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាង-មេគង្គ

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទន្លេឡានឆាង-មេគង្គជាវេទិកាសហប្រតិបត្តិការកម្រិតអនុតំបន់ថ្មី ដែលរួមគ្នាផ្តួចផ្តើម និងបង្កើតដោយប្រទេសចិន និងប្រទេសទន្លេមេគង្គទាំង ៥ ។

រូបថត/វីដេអូ

ឯកឧត្តម​ វ៉ាង យី ជូនពរឆ្នាំថ្មីចំពោះមន្រ្តីការទូតបរទេសប្រចាំប្រទេសចិន

ព្រឹត្តិការណ៍ពិសេស

ស្វែងយល់អំពីឡានឆាង-មេគង្គ