ឯកឧត្តម​ វ៉ាង យី ជូនពរឆ្នាំថ្មីចំពោះមន្រ្តីការទូតបរទេសប្រចាំប្រទេសចិន

lmcchina.org, March 9, 2021
Size: