ผู้แทนประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงเยือนผู่เอ่อร์ แสวงหาอนาคตแห่งความร่วมมือด้านสภาพแวดล้อมทางการเกษตรร่วมกัน

เยาวชนเล่าเรื่อง LMC

นักศึกษาจีน-ลาว-พม่า-ไทย-กัมพูชาวิทยาลัยผู่เอ่อร์เต้นรำร่วมกันในงาน “ราตรี LMC”

มาราธอนต้าหลี่ความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงประจำปี ค.ศ. 2024 จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ

“ห้องแล็บการป้องกันและควบคุมโรคเขตร้อน LMC” และ “ศูนย์วิจัยระดับชาติด้านโรคเขตร้อนนานาชาติ” ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศลาว

การประชุมว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้ลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงจัดขึ้นที่เขตหนานซา นครกว่างโจว

ข่าว

โครงการอบรมนานาชาติในหัวข้อ “การเดินทางในประเทศจีน ค่ายผลักดันการเป็นผู้นำและผู้ประกอบการเยาวชนลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง” จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งอย่างราบรื่น

ความร่วมมือทวิภาคี

ศธ.ไทยยินดีต้อนรับอาสาสมัครครูภาษาจีน

ข่าวสารห้าประเทศลุ่มแม่น้ำโขง

นําเข้าและส่งออกผักผลไม้ผ่านทางรถไฟจีน-ลาวเฉลี่ยต่อวันเกิน 1,500 ตัน

เกี่ยวกับ LMC

ความร่วมมือด้านแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (ต่อไปเรียกชื่อย่อว่า LMC) เป็นเวทีความร่วมมือระดับอนุภูมิภาครูปแบบใหม่ที่จีนกับ 5 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงร่วมก่อตั้งขึ้น

รูปภาพ / วีดีโอ

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567

สัมผัส LMC