ร่วมกันสร้างประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงมีอนาคตร่วมกันที่สันติสุขและรุ่งโรจน์

ประโยคทอง: สี จิ้นผิงกล่าวถึงความสัมพันธ์จีน-เวียดนาม(2)

ประโยคทอง: สี จิ้นผิงกล่าวถึงความสัมพันธ์จีน-เวียดนาม (1)

นายกฯ จีนส่งสารแสดงความยินดี“เปิดปีแลกเปลี่ยนด้านมนุษยศาสตร์จีน-อาเซียน”

แรงงานสร้างรถไฟความเร็วสูงจีน-ไทยในอยุธยาเดินหน้าก่อสร้างในช่วงตรุษจีน

จีน ลาว เมียนมาร์ และไทยเสร็จสิ้นการลาดตระเวนร่วมแม่น้ำโขงครั้งที่ 134

ข่าว

10 สุดยอดข่าวเด่นความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงประจำปี ค.ศ. 2023

ความร่วมมือทวิภาคี

นโยบายฟรีวีซ่าส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างจีน-ไทย

ข่าวสารห้าประเทศลุ่มแม่น้ำโขง

ทางรถไฟจีน - ลาวขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีนเกิน 100,000 ตัน

เกี่ยวกับ LMC

ความร่วมมือด้านแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (ต่อไปเรียกชื่อย่อว่า LMC) เป็นเวทีความร่วมมือระดับอนุภูมิภาครูปแบบใหม่ที่จีนกับ 5 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงร่วมก่อตั้งขึ้น

รูปภาพ / วีดีโอ

ไทยทุ่ม 10 ล้าน เปิด Thai House สนับสนุนนักกีฬาไทย

สัมผัส LMC