สปป.ลาว

lmcchina.org, March 10, 2021
Size:


ชื่อเต็มของลาวคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลาวเป็นประเทศเดียวที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในคาบสมุทรอินโดจีน แม้ชาวลาวใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ลาวก็เป็นประเทศที่น่าประทับใจยิ่ง  แม่น้ำโขงมีความยาว 777.4 กิโลเมตรในเขตลาวและได้ไหลผ่านกรุงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของลาว นอกจากนี้แม่น้ำโขงมีความยาว 234 กิโลเมตรในฐานะที่เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างลาวและเมียนมาอีกทั้งยังมีความยาว976.3 กิโลเมตรในฐานะที่เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างลาวและไทย แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายหลักของลาวและมีสาขามากกว่า 20 สาขาในเขตลาว ในการนี้สาขาแม่น้ำทางภาคเหนือมีต้นน้ำจากภูเขาของที่ราบสูงเชียงขวางและสันเขานี้ก็เป็นสันปันน้ำระหว่างระบบแม่น้ำโขงและระบบแม่น้ำทางภาคเหนือของลาว สาขาสายนี้ไหลจากทางตะวันออกเฉียงเนืองไปในทิศทางตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนสาขาแม่น้ำทางภาคใต้มีต้นน้ำจากเทือกเขาอันนัมซึ่งเป็นเส้นแบ่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำทะเลจีนใต้ สาขาสายนี้ไหลจากทางตะวันออกไปทางตะวันตก

วันที่ 23 มีนาคม ปี 2016 การประชุมระดับผู้นำครั้งแรกว่าด้วยความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง–แม่น้ำโขงจัดขึ้นที่เมืองซานย่า มณฑลไห่หนานของจีน นายทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรีของลาวได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้และระบุว่าความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง–แม่น้ำโขงแสดงให้เห็นว่าทั้งแม่น้ำล้านช้างและแม่น้ำโขงต่างก็เป็นแม่น้ำแห่งความผาสุขและความร่วมมือสำหรับ 6 ประเทศที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำทั้งสองสายนี้ ฝ่ายลาวยินดีที่จะร่วมมือกับจีนเพื่อดำเนินการตามฉันทามติที่ตกลงไว้ในการประชุมผู้นำครั้งแรกนี้

ธงชาติลาว

【แนะนำ】

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตรและมีประชากร 7.23 ล้านคน (ตามสถิติของปี 2019) มีชนเผ่า 50 ชนเผ่า ลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลและตั้งอยู่ทางตอนเหนือของคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนทางทิศเหนือติดกับประเทศจีนโดยมีเส้นพรมแดนยาว 508 กิโลเมตร ทางทิศใต้ติดกับกัมพูชาโดยเส้นพรมแดนยาว 535 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกติดกับเวียดนามโดยเส้นพรมแดนยาว 2,067 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับเมียนมาโดยมีเส้นพรมแดนยาว 236 กิโลเมตรและทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีพรมแดนติดกับไทยโดยมีเส้นพรมแดนยาว 1,835 กิโลเมตร ในด้านสภาพภูมิอากาศ ลาวมีสภาพอากาศแบบมรสุมเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน หน้าฝนจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม หน้าแล้งจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 26 ° C

【เมืองหลวง】

กรุงเวียงจันทน์ มีประชากร 948,000 คน (ตามสถิติของปี 2019) อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.7 ℃ และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.6 ℃

【วันหยุดและเทศกาลสำคัญ】

วันจัดตั้งกองทัพประชาชนลาว: วันที่ 20 มกราคม (ค.ศ. 1949)

วันก่อตั้งพรรคปฏิวัติลาว: วันที่ 22 มีนาคม (ค.ศ. 1955)

ปีใหม่ลาว(เทศกาลสงกรานต์): ในเดือนพฤษภาคมตามปฏิทินทางพระพุทธศาสนา โดยทั่วไปจะเริ่มต้นจากวันที่ 13 เมษายนและมีวันหยุดรวมกัน 3 วัน

วันประกาศเอกราช: วันที่ 12 ตุลาคม (ค.ศ.1945)

เทศกาลเจดีย์หลวง: ธันวาคมตามปฏิทินทางพระพุทธศาสนาหรือเดือนพฤศจิกายนตามปฏิทินเกรกอเรียน

วันชาติ: วันที่ 2 ธันวาคม (ค.ศ.1975)

【อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว】

เมืองหลวงพระบางและปราสาทหินวัดพูได้ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกหลายแห่ง เช่น เจดีย์หลวงเวียงจันทน์ หอพระแก้ว น้ำตกกองปาปิงในจำปาไซและน้ำตกกวางสีในหลวงพระบางเป็นต้น นับตั้งแต่มีการปฏิรูปและเปิดประเทศเป็นต้นมา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้กลายเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่สามารถส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของลาว ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ลาวได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทท่องเที่ยวต่างประเทศมากกว่า 500 แห่งและได้เปิดด่านท่องเที่ยวสู่ทั่วโลกถึง 15 แห่ง ในขณะเดียวกันลาวใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น เพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการท่องเที่ยว ลดค่าธรรมเนียมวีซ่าและทำให้ขั้นตอนการขอวีซ่าการท่องเที่ยวชายแดนง่ายขึ้นเป็นต้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวลาวจึงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2013 สภาแห่งสหภาพยุโรปเพื่อการท่องเที่ยวและการค้าได้มอบรางวัล“จุดหมายการท่องเที่ยวอันดับ 1 ของโลก” ให้แก่ประเทศลาว