เมียนมา

lmcchina.org, March 10, 2021
Size:

เมียนมาเป็นประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศที่อบอุ่นและทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม ในประเทศเมียนมาไม่เพียงมีป่าไม้ที่เขียวชอุ่มและภูเขาที่ปกคลุมด้วยหมอกอีกทั้งยังมีวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาที่เพริศพรายและประเพณีของชนเผ่าต่าง ๆ ที่โดดเด่นด้วย เมียนมามีสภาพอากาศที่น่าอยู่ตลอดทั้งปี ทิวทัศน์สวยงามจึงเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภูมิอากาศในฤดูกาลต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ปี 2016 การประชุมระดับผู้นำว่าด้วยความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขงจัดขึ้นที่เมืองซานย่า มณฑลไห่หนานของจีน นายสาย หมอก คำ รองประธานาธิบดีของเมียนมาได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ปี 2016 นายจอ ถิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศของเมียนมาเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศครั้งที่สองว่าด้วยความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง–แม่น้ำโขงครั้งที่สองและระบุว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศในปัจจุบันกำลังอยู่ในภาวะตกต่ำ การกระชับความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง - แม่น้ำโขงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศในอนุภูมิภาคนี้ การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง–แม่น้ำโขงสอดคล้องกับผลประโยชน์ของเมียนมาและสามารถนำมาซึ่งความผาสุขที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของเมียนมา ทางเมียนมาขอให้การประชุมครั้งนี้ประสบความผลสำเร็จด้วยดีและขอชื่นชมทางจีนที่มีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นประธานประชุมร่วม เมียนมายินดีที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง

ธงชาติเมียนมา

【แนะนำ】

เมียนมาตั้งอยู่ทางตะวันตกของคาบสมุทรอินโดจีน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศจีน ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับอินเดียและบังคลาเทศ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับสปป.ลาวและไทย ส่วนทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน ชายฝั่งทะเลมีความยาว 3,200 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมียนมามีสภาพอากาศแบบมรสุมเขตร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 27℃ อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในพื้นที่มัณฑะเลย์สูงเกิน 40℃ มกราคมเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำที่สุดในรอบปีโดยอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 20℃ กว่า ๆ เมษายนเป็นเดือนที่อากาศร้อนที่สุดโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30 ℃  ในด้านปริมาณน้ำฝนนั้นแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกัน พื้นที่แห้งมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 500 ถึง 1,000 มม. ส่วนพื้นที่ภูเขาและพื้นที่ชายฝั่งทะเลจะมีปริมาณน้ำฝนตกเฉลี่ย 3,000 ถึง 5,000 มม.

ประเทศเมียนมาแบ่งออกเป็น 7 เขต 7 รัฐและดินแดนสหภาพ เขตเป็นถิ่นที่อาศัยหลักสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์พม่า รัฐเป็นถิ่นที่อาศัยของชนกลุ่มน้อย ส่วนดินแดนสหภาพก็คือเนปีดอซึ่งเป็นเมืองหลวงของเมียนมา

【วันหยุดและเทศกาลสำคัญ】

วันประกาศเอกราช: วันที่ 4 มกราคม

วันก่อตั้งกองทัพ: วันที่ 27 มีนาคม

วันสงกรานต์: กลางเดือนเมษายน

【การท่องเที่ยว】

เมียนมามีทิวทัศน์ที่สวยงามและโบราณสถานจำนวนมากมาย แหล่งท่องเที่ยวสำคัญมีดังนี้ เจดีย์ชเวดากองที่มีชื่อเสียงระดับโลก มัณฑะเลย์ซึ่งเป็นเมืองเก่าทางวัฒนธรรม"เมืองแห่งทะเลเจดีย์" หรือ"ดินแดนแห่งเจดีย์" หมู่บ้านลอยน้ำของทะเลสาบอินเลและหาดงาปาลีเป็นต้น รัฐบาลเมียนมาทุ่มเทกำลังเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างจริงจังโดยดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติและเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการท่องเที่ยว

 

【การศึกษา】

รัฐบาลเมียนมาให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการศึกษาและการรู้หนังสือ อัตราการรู้หนังสือของชาวเมียนมาอยู่ที่ประมาณ 94.75% เมียนมาจัดการศึกษาภาคบังคับระดับประถมศึกษา การศึกษาแบ่งออกเป็นการศึกษาก่อนวัยเรียน การศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ปัจจุบันนี้เมียนมามีโรงเรียนขั้นพื้นฐาน 40,876 แห่ง มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย 108 แห่ง วิทยาลัยครุศาสตร์ 20 แห่ง มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 63 แห่งและมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่สังกัดกระทรวงต่าง ๆ 22 แห่ง มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของเมียนมาได้แก่ มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง และมหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์เป็นต้น

 

【วัฒนธรรมและศาสนา】

วัฒนธรรมเมียนมาได้รับอิทธิพลอย่างลึกซึ้งจากวัฒนธรรมพุทธศาสนา ตัวอักษรวรรณกรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรมและประเพณีเป็นต้นของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในเมียนมาต่างก็มีร่องรอยของวัฒนธรรมพุทธศาสนา หลังจากเมียนมาประกาศเอกราชแล้วก็พยายามอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนชาติเองและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมมาโดยตลอด

วัฒนธรรมดั้งเดิมมีอิทธิพลอย่างกว้างขวางในเมียนมาและเป็นวัฒนธรรมสายหลักของเมียนมา สถาบันทางวัฒนธรรมหลักของเมียนมามีดังนี้ คณะนาฏศิลป์แห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์อองซานเป็นต้น