ไทย

lmcchina.org, March 10, 2021
Size:

ไทย

ประเทศไทย –ประเทศแห่งรอยยิ้มที่มีพระพุทธรูปและวัดวาอารามที่นับไม่ถ้วน อีกทั้งเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมจึงควรค่าแก่การสัมผัสและการเรียนรู้อย่างจริงจัง

แม่น้ำโขงมีความผูกพันอันลึกซึ้งกับประเทศไทย ชื่อของแม่โขงก็แปลมาจากภาษาอังกฤษ Mekong River และคำว่าแม่โขงก็ย่อมาจากภาษาไทยว่าแม่น้ำโขงซึ่งหมายถึงแม่น้ำเขมร ต่อมาภาษาเมียนมาและภาษากัมพูชา (หรือภาษาเขมร) ต่างก็นำชื่อ"แม่น้ำโขง"มาใช้กัน ส่วนที่อยู่ในแนวชายแดนไทย – ลาวของแม่น้ำโขงไหลเชี่ยวอย่างรวดเร็วและมีความลึกยิ่งโดยมีโขดหินทั้งใหญ่และเล็กแฝงอยู่ในแม่น้ำ แม่น้ำชีบนที่ราบสูงโคราชเป็นลำน้ำสาขาที่สำคัญของแม่น้ำโขงช่วงกลาง

วันที่ 23 มีนาคม ปี 2016 การประชุมระดับผู้นำครั้งแรกว่าด้วยความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขงจัดขึ้นที่เมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทยได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้และเป็นประธานการประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อ เฉียง พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าการที่ประชุมคว่าด้วยวามร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขงครั้งแรกได้ประสบความสำเร็จนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งและเชื่อมั่นว่าความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง - แม่น้ำโขงจะนำความสุขมาสู่ประเทศสมาชิกทั้งหมดอย่างแน่นอน

 

 

ธงชาติไทย

【แนะนำ】

ประเทศไทยมีพื้นที่ 513,000 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตอนกลางและตอนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดกับกัมพูชา ลาว เมียนมาและมาเลเซีย มีอ่าวไทยอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ทางตะวันตกเฉียงใต้มีทะเลอันดามัน มีประชากร 69 ล้านคน มีความหลากหลายทางเชื้อชาติถึงมากกว่า 30 กลุ่มโดยชาติพันธุ์ไทเป็นหลักคิดเป็นประมาณ 40% ของประชากรทั้งหมด ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ ประชาชนกว่า 90% นับถือศาสนาพุทธ ชาวมาเลย์นับถือศาสนาอิสลามและยังมีประชาชนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ศาสนาฮินดูและศาสนาซิกข์เป็นต้น สกุลเงินทั่วไปคือเงินบาท

【เมืองสำคัญ】

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทย มีพื้นที่ประมาณ 1,569 ตารางกิโลเมตร มีสภาพอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ทั้งปีแบ่งออกเป็นสามฤดูกาล: ฤดูหนาว ร้อน และฝน อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 24 ° C - 30 ° C และปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 1,500 มม. ต่อปี อากาศร้อนตลอดทั้งปี ในกรุงเทพฯ มีมหาวิทยาลัยกว่า 46 แห่งและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นต้น กรุงเทพฯ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่นพระบรมมหาราชวัง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหารและสถานที่น่าสนใจอื่น ๆ ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กับกรุงเทพฯ ยังมีสวนเสือศรีราชา พระราชวังบางปะอินและเมืองพัทยาเป็นต้น

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

【เศรษฐกิจ】

ไทยดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีและเป็นเศรษฐกิจที่เน้นการส่งออกโดยจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยตลาดภายนอกเช่นสหรัฐฯ ญี่ปุ่นและจีน ไทยป็นประเทศเกษตรกรรมดั้งเดิมโดยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นหนึ่งในช่องทางการสร้างรายได้หลักจากต่างประเทศและเป็นผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ที่สุดของโลก

【วันหยุดและเทศกาลสำคัญ】

วันสงกรานต์: วันที่ 13-15 เมษายน ตามปฏิทินสากล

วันลอยกระทง: วันที่ 15 ธันวาคม ตามปฏิทินไทย

วันชาติ: 5 ธันวาคม ตามปฏิทินสากล

วันสงกรานต์

วันลอยกระทง