เวียดนาม

lmcchina.org, March 10, 2021
Size:

เวียดนามเป็นประเทศที่มีรูปร่างอย่างยาวและแคบ ๆ  ทางทิศตะวันออกมีพรมแดนติดกับทะเลจีนใต้ ทางทิศตะวันตกมีพรมแดนติดกับ สปป.ลาวและกัมพูชา เป็นประเทศที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม

แม่น้ำโขงไหลผ่านเมียนมา สปป.ลาว ไทย กัมพูชาแล้วเข้าสู่ทางใต้ของเวียดนาม แบ่งออกเป็นแม่น้ำสายหลักทางเหนือและแม่น้ำสายหลักทางใต้ แม่น้ำสายหลักทางเหนือเรียกว่าแม่น้ำเตี่ยนซาง แม่น้ำสายหลักทางใต้เรียกว่าเหิ่วซาง แม่น้ำหลักทั้งสองสายสุดท้ายแบ่งออกเป็น 9 สาขาและแยกกันไหลลงสู่ทะเล จึงได้รับชื่อว่า“กู๋ลอง” หรือแปลว่า เก้ามังกร  แม่น้ำโขงในเขตเวียดนามมีความยาว 220 กิโลเมตรโดยมีปริมาณน้ำปีละ 475,000 ล้านลูกบาศก์เมตรที่สามารถหล่อเลี้ยงนาการเกษตรได้ 2.4 ล้านเฮกตาร์ แม่น้ำโขงในเขตเวียดนามมีความกว้างขนาด 800-2,500 เมตร แม่น้ำสายหลักมีความลึก 10 เมตร ส่วนแม่น้ำสาขามีความลึก 2 เมตร ระดับน้ำมีความทรงตัวและสามารถเดินเรือที่มีระวางขับน้ำ 3,000 ตัน เนื่องจากการตกตะกอนของดินไหล่ทวีปที่ปากอ่าวจึงขยายไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็ว 60 - 80 เมตรต่อปี

วันที่ 23 มีนาคม ปี 2016 การประชุมระดับผู้นำครั้งแรกว่าด้วยความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขงจัดขึ้นที่เมืองซานย่า มณฑลไห่หนานประเทศจีน โดยนายฝ่าม บิ่งห์ มิงห์ รองนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้  ระหว่างการประชุม นาย ดั่ง มิง โทย เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศจีนกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้มีความหมายสำคัญอย่างยิ่งต่อความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขงและเวียดนามจะกระชับความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง - แม่น้ำโขงอย่างแข็งขัน

 

ธงเวียดนาม

【ประวัติโดยย่อ】

เวียดนามกลายเป็นประเทศศักดินาที่เป็นเอกราชเมื่อปีค. ศ. 968 เมื่อปี 1884 ได้ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส วันที่ 2 กันยายน ปี 1945 เวียดนามประกาศเอกราช และได้สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามอย่างเป็นทางการ แต่ในเดือนกันยายนปีเดียวกันฝรั่งเศสบุกเข้าเวียดนามอีกครั้ง เวียดนามจึงต้องทำสงครามกับฝรั่งเศสอย่างยากลำบาก  ในเดือนกรกฎาคม ปี 1973 ทางตอนเหนือของเวียดนามได้รับการปลดปล่อยหลังจากสนธิสัญญาเจนีวาว่าด้วยการฟื้นฟูสันติภาพในอินโดจีนได้ลงนามอย่างเรียบร้อย แต่ขณะเดียวกันทางภาคใต้ยังคงภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส (ต่อมาได้ก่อตั้งรัฐบาลภายใต้การสนับสนุนของสหรัฐ) ตั้งแต่ปี 1961 เวียดนามเริ่มทำสงครามต่อต้านสหรัฐเพื่อกู้ชาติ เมื่อเดือนมกราคม ปี 1973 เวียดนามและสหรัฐได้ลงนามในข้อตกลงยุติสงครามเวียดนามและฟื้นฟูสันติภาพในเวียดนามที่ปารีส กองทัพสหรัฐฯ จึงเริ่มถอนกำลังออกจากภาคใต้ของเวียดนาม เมื่อเดือนพฤษภาคมปี 1975 ทางภาคใต้ของเวียดนามได้รับการปลดปล่อยโดยสิ้นเชิง  เมื่อเดือนเมษายนปี 1976 ได้เลือกตั้งและจัดตั้งสภารัฐ ต่อมาได้ประกาศเอกราชทั่วประเทศในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันและตั้งชื่อประเทศว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


 

【เมืองหลวง】

กรุงฮานอย มีพื้นที่ 3,340 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 8.05 ล้านคน (ตามสถิติปี 2019) อุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูร้อนคือ 28.9 ℃และอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูหนาวคือ 18.9 ℃

【วันหยุดและเทศกาลสำคัญ】

วันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม: 3 กุมภาพันธ์ (ปี1930)

วันชาติเวียดนาม: 2 กันยายน (ปี1945)

วันปลดปล่อยเวียดนามใต้: 30 เมษายน (ปี1975)

วันเกิดของโฮจิมินห์: 19 พฤษภาคม (ปี1890)

【อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว】

เวียดนามมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งเช่นอ่าวฮาลองเบย์และอื่น ๆ ได้ขึ้นทะเบียนมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของโลกโดยยูเนสโก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วและได้สร้างผลทางเศรษฐกิจอย่างเด่นชัด