จีนเพิ่มเที่ยวบินระหว่างหนานหนิง กว่างซี-ประเทศอาเซียนเป็น 20 เที่ยวต่อสัปดาห์

CRI, March 22, 2023
Size:

ท่าอากาศยานนานาชาติ อู๋ซู เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี ระบุเมื่อวันที่ 6 มีนาคมว่าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการจำนวนมหาศาลของตลาดการขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ เริ่มตั้งแต่วันนี้สนามบินมีแผนเพิ่มจำนวนเที่ยวบินจากหนานหนิงสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย เป็น 9 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และวางแผนที่จะเพิ่มจำนวนเที่ยวบินระหว่างหนานหนิงไปสิงคโปร์เป็นสองครั้งต่อสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม

จนถึงขณะนี้จำนวนเที่ยวบินผู้โดยสารตามกำหนดเวลาจากสนามบินหนานหนิงไปยังประเทศอาเซียนมีมากถึง 20 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และท่าอากาศยานหนานหนิงได้กลับมาเปิดให้บริการเส้นทางบินระหว่างประเทศไปยัง 5 เมืองในประเทศอาเซียน ได้แก่ พนมเปญ กรุงเทพฯ สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย และมะนิลา

ท่าอากาศยานหนานหนิงมีแผนจะกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางสู่เมืองหลวงและเมืองเศรษฐกิจสำคัญของประเทศอาเซียน เช่น โฮจิมินห์ซิตี้และฮานอยของเวียดนาม จาการ์ตาของอินโดนีเซีย ย่างกุ้งของเมียนมาร์ และเวียงจันทน์ของลาว และเพิ่มจำนวนเที่ยวบินในเวลาที่เหมาะสมตามความต้องการของตลาด เพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวของตลาดการขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศอย่างปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย