5 năm Hợp tác Lan Thương – Mê Công: Mênh mang bốn bề - thế sông cuộn chảy về chốn phồn vinh
5 năm qua, Hợp tác Lan Thương – Mê Công đã chuyển từ giai đoạn đẩy mạnh phát triển sang giai đoạn phát triển toàn diện, giành nhiều thành quả thu hút sự quan tâm của mọi người.
Vương Nghị tham dự tiệc chiêu đãi nhân 5 năm khởi động cơ chế Hợp tác Lan Thương – Mekong
Ngày 13-4-2021, Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương Nghị đã tham dự và phát biểu tại tiệc chiêu đãi nhân 5 năm khởi động cơ chế Hợp tác Lan Thương – Mekong.

Tin mới