เสน่ห์เก่าแก่แห่งโบราณสถาน

CRI, April 19, 2024
Size:

วันที่ 18 เดือนเมษายนทุกปีเป็นวันอนุสรณ์สถานและสถานที่สากล การจัดตั้งวันอนุสรณ์สถานและสถานที่สากลก็เพื่อยกระดับความรู้ของประชาชนที่มีต่อความหลากหลายของมรดกโลก สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเพื่อการอนุรักษ์มรดกร่วมกันของมนุษย์ โดยซากปรักหักพังแห่งโบราณสถานเป็นสิ่งที่หลงเหลือของอารยธรรมมนุษย์ ได้บันทึกเรื่องราวของกาลเวลา ให้เรียนรู้จากซากปรักหักพังแห่งโบราณสถานในภูมิภาคเอเชีย-แอฟริกาจากโปสเตอร์

ปิรามิดแห่งอียิปต์

ถ้ำมั่วเกาแห่งตุนหวงของจีน

หุ่นทหารดินเผาแห่งสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ของจีน

ทัชมาฮาลแห่งอินเดีย

นครวัดแห่งกัมพูชา

เมืองโบราณเอฟิซัสแห่งตุรกี

ซากปรักหักพังโปโลนนารุวะ อดีตเมืองหลวงของศรีลังกา ฯลฯ