สื่อจาก 21 ประเทศสัมผัสซินเจียงที่แท้จริง

CRI, April 19, 2024
Size:

ตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 16 เมษายน 2024 มีการจัดงานสัมมนาสำหรับสื่อจากประเทศต่างๆ ที่ร่วมสร้างแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมที่ซินเจียง  ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ 26 คนจาก 21 ประเทศ รวมทั้งฟิลิปปินส์ ซาอุดีอาระเบีย เยี่ยมชมเมืองอุรุมชี พื้นที่คัชการ์ เมืองคอร์ลา และเมืองอื่นๆ ดำเนินการเยี่ยมชม สัมภาษณ์ จัดงานสัมมนา และกิจกรรมแลกเปลี่ยน

ในเมืองอุรุมชี สมาชิกของคณะดังกล่าวได้เยี่ยมชมสถาบันอิสลามซินเจียงเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความพยายามของซินเจียงในด้านความเชื่อทางศาสนาและการให้กลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ อยู่ร่วมกันอย่างสันติ  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ

ในพื้นที่เมืองคัชการ์ ทุกคนได้ชมการเฉลิมฉลองเทศกาลเดือน“ถือศีลอด” เยี่ยมชมศูนย์แสดงและการค้าสินค้านำเข้าและส่งออกผ่านอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนในเขตสินค้าทัณฑ์บนเมืองคัชการ์ และเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของคัชการ์ทในฐานะ"ป้อมปราการแนวหน้า" สำหรับการเปิดประเทศไปทางทิศตะวันตก

ในเมืองคอร์ลา (Korla) คณะสื่อต่างชาติได้เยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลแห่งที่หนึ่งของเมือง ฟาร์มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโอเอซิส และสถานที่อื่นๆ ได้พูดคุยกับชาวบ้านจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และได้จัดรายบรรยายพิเศษ   งานสัมมนาและกิจกรรมอื่น ๆ  เพื่อเข้าใจการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของซินเจียงอย่างรอบด้านด้วยตนเอง