ปักกิ่งจัดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างทูตต่างประเทศประจำจีนในประเด็น “การพัฒนาของซินเจียงเป็นผลสำเร็จที่เห็นกับตาของทุกคน”

CRI, April 17, 2024
Size:

วันที่ 10 เมษายน ที่กรุงปักกิ่ง มีการจัดงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างทูตต่างประเทศประจำประเทศจีน โดยมีทูตกว่า 70 คนจาก 49 ประเทศที่ประจำอยู่ในประเทศจีนเข้าร่วมงาน บรรยายถึงสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของซิเจียงและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยสภาพที่เห็นกับตาขณะไปเยือนเขตซินเจียง ร่วมกันเปิดอนาคตที่งดงามในการกระชับความร่วมมือกับเขตซินเจียงของจีน

นาย Siyabonga Cyprian Cwele เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศจีนกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อเขตซินเจียงเมื่อปี 2023 ว่า ชาวซินเจียงต้อนรับแขกอย่างอบอุ่น เขากล่าวว่าชาวซินเจียงดำเนินชีวิตท่ามกลางความแตกต่างในด้านวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ ขยันทำงาน มีอิสระในการนับถือศาสนา มีความภาคภูมิใจที่สามารถหลุดพ้นจากความยากจนด้วยความพยายามของตนเอง มีเยาวชนที่ได้พูดคุยกันได้แสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในการประสบความสำเร็จและมีความมั่นใจในอนาคต 

ด้านนาย Shakhrat Nuryshev เอกอัครราชทูตคาร์ซัคสถานประจำประเทศจีนกล่าวว่า หลายปีนี้เศรษฐกิจและสังคมของซินเจียงพัฒนาอย่างรวดเร็ว ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างคาร์ซัคสถานกับซินเจียงมีแนวโน้มที่เข้มแข็งขึ้น มั่นใจว่าเขตซินเจียงจะสร้างคุณูปการแก่ความสัมพันธ์ยุคทอง 30 ปีรอบใหม่ระหว่างคาร์ซัคสถานกับจีนที่มากกว่านี้