จีนใช้คีย์เวิร์ดสำคัญ “สองหมุนเวียน” ในงานมหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคนานาชาติจีน

CRI, April 16, 2024
Size:

งานมหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคนานาชาติจีน (China International Consumer Products Expo) ใกล้จะเริ่มต้นแล้วโดยจะมีพื้นที่จัดแสดงพิเศษที่ชื่อว่า พื้นที่จัดแสดง“สองหมุนเวียน ซื้อทั่วโลก”

นายสี จิ้นผิง ผู้นำสูงสุดของจีนกำหนดยุทธศาสตร์“สร้างภูมิทัศน์ใหม่แห่งการพัฒนา” ซึ่งมีสิ่งสำคัญที่สุดคือ“ใช้การหมุนเวียนภายในประเทศเป็นหลัก การหมุนเวียนภายในประเทศ-ระหว่างประเทศเกื้อกูลกัน”

“สองหมุนเวียน” จึงเป็นอีกหนึ่งคำสำคัญที่สุดของจีน

แต่“สองหมุนเวียน” ไม่ได้หมายความว่าการหมุนเวียนภายในประเทศกับการหมุนเวียนระหว่างประเทศเป็นคนละวงกัน หากเป็นวงคู่ที่มีความผูกพันกันอย่างแนบแน่น

งานมหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคนานาชาติจีนเป็นสะพานเชื่อมตลาดจีนกับตลาดโลกสองตลาด เป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการทั่วโลกในการมีส่วนร่วมในตลาดจีน และสำหรับสินค้าจีนในการเข้าสู่ตลาดโลก