ISO เตรียมก่อตั้งสำนักเลขาธิการใหม่ในจีน

CRI, April 12, 2024
Size:

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานใหญ่ตรวจสอบกำกับดูแลตลาดแห่งชาติจีนเปิดเผยว่าองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ISO จะก่อตั้งสำนักเลขาธิการใหม่ของคณะกรรมการเทคโนโลยีทางการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมในประเทศจีน

ปัจจุบันคณะกรรมการเทคโนโลยีแห่ง ISO ประกอบขึ้นด้วยประเทศสมาชิก 28 ประเทศและประเทศสังเกตการณ์อีก 13 ประเทศ มีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งปันเทคโนโลยีที่ทันสมัยและประสบการณ์ทางการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ทุ่มเทกำลังในการสร้างมาตรฐานให้กับคอนเซ็ปต์และเทคโนโลยีในระหว่างการติดตามประเมินค่า อนุรักษ์และบูรณะซ่อมแซม

ISO ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 1947 เป็นองค์กรที่กำหนดมาตรฐานสากลทางอุตสาหกรรมและพาณิชย์ทั่วโลก สำนักงานใหญ่ของ ISO ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ มีสมาชิก 165 ประเทศ เริ่มดำเนินงานตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 1947 เป็นระเบียบสำคัญของการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ISO ถือเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศสและภาษารัสเซียเป็นภาษาทางการ ผู้มีส่วนร่วมใน ISO นั้นส่วนใหญ่เป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานและบริษัทสำคัญของประเทศสมาชิก