กองทุนพิเศษความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงเป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งเสริมการพัฒนา

lmcchina.org, April 11, 2024
Size: