โครงการไทยภายใต้กองทุนพิเศษความร่วมมือล้านช้าง-แม่น้ำโขงประจำปี ค.ศ. 2024 เปิดตัวขึ้น

lmcchina.org, April 11, 2024
Size:

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พิธีเปิดตัวโครงการไทยภายใต้กองทุนพิเศษความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงประจำ ค.ศ. 2024 และกิจกรรมรำลึก“สัปดาห์แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง” จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ โดยสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและกระทรวงการต่างประเทศไทย

นายหาน จื้อเฉียง (ซ้าย) กับ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ เปิดตัวโครงการไทยภายใต้กองทุนพิเศษความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงร่วมกัน

มีผู้ร่วมงานประมาณ 100 คน ได้แก่ เอกอัครราชทูตลาวและเมียนมาร์ประจำไทย ผู้แทนจากสถานทูตกัมพูชาและเวียดนามประจำไทย ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยดำเนินโครงการต่าง ๆ เช่น กระทรวงการต่างประเทศของไทย เป็นต้น

นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยกล่าวว่า ในวาระ 8 ปีแห่งความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ได้ประสบความสำเร็จอันสมบูรณ์ในหลาย ๆ ด้าน เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจ การปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชาชน การคุ้มครองและการใช้ทรัพยากรน้ำ ความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมาย และการแลกเปลี่ยนด้านมานุษยวัฒนธรรม เป็นต้น

ปัจจุบันนี้ ไทยได้ใช้กองทุนพิเศษแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงรวม 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และครั้งนี้จะเปิดโครงการของไทยทั้งหมด 18 โครงการ จีนยินดีที่จะร่วมมือกับไทยเพื่อเร่งสร้างประเทศจีน-ไทยที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนยิ่งขึ้น และสร้างบ้านเกิดแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงที่สดใสยิ่งขึ้น

นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทยกล่าวว่า ปีนี้ไทยจะรับตำแหน่งเป็นประธานร่วมของความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ยินดีที่จะกระชับความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ เพื่อรักษาชีวิตชีวาแห่งความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ส่งเสริมการฟื้นตัวของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 รักษาความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาค