จัดประชุมเลขานุการของการประชุมความมั่นคงประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 19

CRI, April 9, 2024
Size:

นายหวัง เสี่ยวหง มนตรีแห่งรัฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะแห่งชาติจีน เข้าร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุมเลขานุการของการประชุมความมั่นคงประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 19 ที่กรุงอัสตานา ประเทศคาซัคสถาน เมื่อวันที่ 3 เม.ย. ตามเวลาท้องถิ่น

นายหวัง เสี่ยวหงกล่าวว่า จีนยินดีที่จะปฏิบัติตามฉันทามติที่สําคัญของประมุขแห่งประเทศสมาชิกอย่างจริงจัง ปฏิบัติตามข้อริเริ่มด้านความมั่นคงระดับโลกอย่างแข็งขัน ส่งเสริม"จิตวิญญาณเซี่ยงไฮ้" เสริมสร้างการสร้างองค์กร ยืนหยัดในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รักษาความสามัคคีและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ต่อต้านการแทรกแซงจากภายนอก บรรลุการพัฒนาร่วม มุ่งเน้นการต่อต้านการก่อการร้าย กระชับความร่วมมือในทางปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง เสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับมือกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่ กระชับความไว้วางใจซึ่งกันและกันและความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมของประเทศสมาชิกอย่างรอบด้าน แสดงบทบาทขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ระดับสูงในการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพระหว่างประเทศและภูมิภาค ร่วมกันรับมือความท้าทายด้านความปลอดภัย และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการรักษาสันติภาพและความสงบสุขของภูมิภาคและโลก

ที่ประชุมได้ลงนามบันทึกการประชุม

โดยก่อนการประชุม นายคาสซิม-โจมาร์ท โทคาเยฟ ประธานาธิบดีคาซัคสถาน ได้พบปะหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศต่างๆ นายหวัง เสี่ยวหงกล่าวปราศรัยว่า สนับสนุนการจัดประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่กรุงอัสตานาด้วยดี ยินดีปฏิบัติตามผลการประชุมกับประเทศสมาชิกต่างๆ และผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ