สัปดาห์วัฒนธรรมเยาวชนจีน-อาเซียนประจำปี ค.ศ. 2024 ต้อนรับทูตมิตรภาพเยาวชนลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง

lmcchina.org, April 2, 2024
Size:

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม สัปดาห์วัฒนธรรมเยาวชนจีน-อาเซียนประจำปี ค.ศ. 2024 จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ในหัวข้อ“ร่วมสร้างความสวยงาม การปฏิบัติของเยาวชนในการเรียนรู้กันระหว่างอารยธรรม” ในที่ประชุมได้จัดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมมากมาย โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างเวทีมิตรภาพให้กับการรู้จักและเข้าใจกันระหว่างเยาวชนจีน-อาเซียน และผลักดันการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-อาเซียนต่อไปด้วยพลังเยาวชน

หญิงสาวลาว Thepmoukda Phetsalath เล่าเรื่อง“ติดตามละครจนทำงานในบริษัทจีนได้อย่างไร”

เยาวชนจากประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง เช่น กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ เป็นต้น ต่างเล่าประสบการณ์ของตนในการเข้าร่วมการสร้างโครงการท้องถิ่นของรัฐวิสาหกิจจีน และเรื่องราวเกี่ยวกับการอำนวยประโยชน์ต่อกันและการผสมผสานแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประชาชนจีนกับประเทศของตน หญิงสาวลาว Thepmoukda Phetsalath ผูกพันกับจีนเนื่องด้วย“การติดตามละคร” และเคยเรียนต่อที่จีน เข้าทำงานที่รถไฟจีน-ลาวได้สำเร็จ โดยการที่เป็น“ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีน” นั้นรับประกันให้การงานเป็นไปอย่างราบรื่น ชายหนุ่มเมียนมาร์ Nyar Khant ได้รับความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ที่น่าจดจำเมื่อเรียนกับครูช่างจีน จนเติบโตมาเป็นกำลังสำคัญในตำแหน่งทางเทคนิค ส่วนพนักงานลาว Phouxay Vongphachanh และพนักงานกัมพูชา Kimpor Huoth ไม่เพียงแต่มอบความสดใสและความอบอุ่นมายังประชาชนในบริเวณใกล้เคียงด้วยการให้บริการในโครงการสถานีไฟฟ้าพลังน้ำของบริษัทจีนเท่านั้น แต่ยังศึกษาวัฒนธรรมจีนในเวลาว่างอีกด้วย

เรื่องราวอันมีชีวิตชีวาต่าง ๆ ดังกล่าวมานี้ สะท้อนให้เห็นถึงคุณูปการของรัฐวิสาหกิจจีนที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น ยิ่งไปกว่านั้นยังสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจกันระหว่างประชาชน การเรียนรู้กันระหว่างอารยธรรม และความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสวยงามร่วมกันของจีนและประเทศเหล่านี้ด้วย

พนักงานกัมพูชา Kimpor Huoth เล่าเรื่อง“อุทิศตนในการสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ประจักษ์แจ้งมิตรภาพจีน-กัมพูชา”

ชายหนุ่มเมียนมาร์ Nyar Khant เล่าเรื่อง“ร่วมทุกข์ร่วมสุข พี่น้องจีน-เมียนมาร์ผูกพันกันลึกซึ้ง”