มณฑลยูนนานจัดงาน "สัปดาห์ล้านช้าง-โขง 2024”

CRI, April 2, 2024
Size:

สำนักข่าวจีนรายงานว่า วันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา ที่เมืองคุนหมิง เมืองเอกมณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน  ได้จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์แม่น้ำล้านช้าง-โขง ประจำปี 2024

แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง มีต้นกําเนิดจากที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบตของจีน ไหลผ่านไทย พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม โดยมีความยาวรวม 4,880 กิโลเมตร และพื้นที่ลุ่มน้ำ 810,000 ตารางกิโลเมตร

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2016 ผู้แทนจาก 6 ประเทศดังกล่าวได้พบปะชุมนุมกันที่มณฑลไห่หนานของจีน และตกลงจัดตั้งกลไกความร่วมมือของ 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-โขง ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ความร่วมมือด้านแม่น้ำล้านช้าง-โขง (LMC) ที่มุ่งส่งเสริมความร่วมมือฉันมิตรระหว่าง 6 ประเทศ ผลักดันการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมระดับภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาระหว่างกัน สร้างสรรค์ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของอาเซียนและภายในภูมิภาค อีกทั้งสร้างคุณูปการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ทั้ง 6 ประเทศยังดำเนินการแลกเปลี่ยนและทํางานร่วมกันเพื่อจัดการกับความท้าทายด้านความมั่นคง เช่น ภัยธรรมชาติ อาชญากรรมข้ามพรมแดน และโรคระบาด

ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มหลักของ LMC และเป็นประธานร่วมของ LMC ในปัจจุบัน ในพิธีเปิดดังกล่าว นางสาวภาวีวรรณ นรพัลลภ กงสุลใหญ่ของไทยประจำเมืองคุนหมิง ระบุว่า ประเทศไทยยินดีที่จะทํางานอย่างใกล้ชิดกับบรรดาประเทศสมาชิกกลไกความร่วมมือล้านช้าง-โขง เพื่อปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 5 ปีความร่วมมือล้านช้าง-โขง (ค.ศ. 2023-2027) ส่งเสริมความเชื่อมโยงและการพัฒนาที่ยั่งยืนของทั้ง 6 ประเทศ

ในพิธีเปิด ทางการมณฑลยูนนานประกาศว่า ระหว่างจัดงานสัปดาห์ล้านช้าง-แม่โขง ปี 2024 จะมีกิจกรรมต่าง ๆ ครอบคลุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า ความมั่นคงข้ามพรมแดน การเชื่อมโยงทางนโยบาย การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการกีฬาระหว่างประชาชน