ปี 2023 จำนวนผู้ประกอบธุรกิจค้าต่างประเทศของจีนทะลุเกิน 6 แสนรายแล้ว

CRI, April 1, 2024
Size:

ปี 2023 ผู้ประกอบธุรกิจการค้าต่างประเทศที่มีการขึ้นทะเบียนนำเข้าส่งออกของจีนมีกว่า 6 แสนรายเป็นครั้งแรก คือ เป็นจำนวนถึง 645,000 ราย

ศุลกากรจีนใช้รูปแบบสมาร์ทช่วยยกระดับความแข็งแกร่งของห่วงโซ่กิจการและห่วงโซ่อุปทานให้สูงขึ้น ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิผลมากขึ้น

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของศุลกากรแห่งชาติจีนระบุว่า ศุลกากรทั่วประเทศพยายามแสดงบทบาทสมาร์ทศุลกากรในการให้บริการผู้ประกอบการด้วยดีและมีความพึงพอใจมากขึ้น คือ

1. ผลักดันสร้างสภาพคล่องลดขั้นตอนมากขึ้น โดยมีการตั้ง“หน้าต่างเพียงหนึ่งเดียว” สำหรับการค้าต่างประเทศ และปรับกลไกดำเนินการเป็น“วันสต๊อปเซอร์วิส” ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2. ผลักดันสร้างประสิทธิภาพสูงขึ้นด้านการขนส่งโลจิสติกส์

3. ผลักดันใช้ระบบสมาร์ทมากขึ้นด้านการกำกับดูแลของศุลกากร