โป๋อ๋าวต้อนรับงานยิ่งใหญ่

CRI, March 29, 2024
Size:

 วันที่ 26-29 มีนาคมนี้ มีการจัดการประชุมประจำปี 2024 ของฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว ที่ตำบลโป๋อ๋าว มณฑลไห่หนาน การประชุมครั้งนี้มีประเด็นหลักว่า“เอเชียกับโลก ความท้าทายร่วมกัน ความรับผิดชอบร่วมกัน” โดยจะมีการอภิปรายเกี่ยวกับ 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ เศรษฐกิจโลก นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การพัฒนาสังคม และความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นต้น ยังจะจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกว่า 40 รอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาความเห็นพ้อง รวบรวมภูมิปัญญาทุกฝ่าย และร่วมกันรับมือกับการท้าทายทั่วโลก