นโยบายเข้าเมืองไห่หนานปลอดวีซ่า 59 ประเทศได้ผลดีต่อเนื่อง

CRI, March 27, 2024
Size:

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม งานแถลงข่าวรอบที่ 3 ในหัวข้อ"การตีความนโยบายท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน""ขยายการเข้าไห่หนานโดยไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับประชาชนจาก 59 ประเทศ" จัดขึ้นที่เมืองไหโข่ว เมืองเอกมณฑลไห่หนาน ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องได้แนะนำนโยบายของการเข้าสู่ไห่หนานโดยไม่ต้องขอวีซ่าในที่ประชุม

อนึ่ง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติจีนออกประกาศดำเนินนโยบายอย่างเป็นทางการว่า ขยายเวลาเข้าเมืองไห่หนานโดยไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับประชาชนจาก 59 ประเทศ ทั้งวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวไปจนถึงธุรกิจ การเยี่ยมญาติ การรักษาทางการแพทย์ นิทรรศการ การแข่งขันกีฬา ฯลฯ โดยสามารถพำนักอยู่ในไห่หนานได้ไม่เกิน 30 วัน ทั้งนี้ ข้อมูลสถิติแสดงว่า การใช้นโยบายขยายเวลายกเว้นวีซ่าที่เป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนนี้ ชาวต่างชาติมากกว่า 30,000 คน ได้เดินทางเข้าเกาะไหหลำโดยไม่ต้องขอวีซ่า

นายหวัง จุนชิง ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนกรมการขนส่งมณฑลไห่หนาน กล่าวว่าในขั้นตอนต่อไป เราจะพยายามขยายเที่ยวบินระหว่างประเทศและเปิดเส้นทางบินตรงไปยังประเทศสมาชิก RCEP  เพิ่มเติม สนามบินซานย่าเฟิ่งหวงก็จะเปิดเส้นทางครอบคลุมเมืองและภูมิภาคของผู้บริโภค เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รัสเซีย และเอเชียกลาง ส่วนสนามบินเฉียงไห่โป๋อ๋าวจะเปิดเส้นทางต่างประเทศภายในปีนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนบุคลากร ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้น ขยายผลดีจากนโยบายการเข้าเมืองไห่หนานโดยไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับผู้คนจาก 59 ประเทศ