รถไฟจีน-ลาวขนส่งผู้โดยสารกว่า 30 ล้านคน

lmcchina.org, March 26, 2024
Size: