ปักกิ่งจัดฟอรั่มการประชุมนานาชาติ “ประชาธิปไตย: ค่านิยมร่วมกันของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 3

CRI, March 26, 2024
Size:

วันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา ฟอรั่มการประชุมนานาชาติภายใต้หัวข้อ“ประชาธิปไตย:ค่านิยมร่วมกันของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง โดยมีแขกผู้มีเกียรติกว่า 200 คนจากหลายประเทศ ภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ เช่น“ประชาธิปไตยกับการจัดการบริหารที่ทันสมัย”“ประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมในยุคดิจิทัล”“อนาคตของปัญญาประดิษฐ์และประชาธิปไตย” และ“ประชาธิปไตยท่ามกลางโลกหลายขั้วกับการจัดการบริหารทั่วโลก” เป็นต้น เพื่อหารือความหมายที่แท้จริงของประชาธิปไตยและวิถีทางการศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน

ผู้ร่วมการประชุมเห็นว่าประชาธิปไตยเป็นสัญลักษณ์อันสำคัญแห่งการพัฒนาและความก้าวหน้าของอารยธรรมมนุษยชาติ และเป็นความมุ่งมั่นของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนจีนมาโดยตลอด หลังจากการค้นหาเป็นเวลานาน จีนได้บุกเบิกหนทางการพัฒนาประชาธิปไตยที่มีลักษณะเฉพาะของจีนเอง ปกป้องสิทธิประชาธิปไตยเต็มรูปแบบของประชาชนจีนกว่า 1,400 ล้านคน กระตุ้นความกระตือรือร้นและความคิดสร้างสรรค์ของมวลชนอย่างกว้างขวาง บรรลุซึ่ง“ปาฏิหาริย์จีน” ที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและความมั่นคงทางสังคมในระยะยาว เป็นการประกันความแข็งแกร่ง ในการส่งเสริมการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนอย่างรอบด้าน ด้วยความทันสมัยแบบจีน

ผู้ร่วมการประชุมเห็นว่าประชาธิปไตยเป็นค่านิยมร่วมกันของมวลมนุษยชาติ โดยมีเป้าหมายที่จะปกป้องและเพิ่มความผาสุกของมวลมนุษยชาติ ต้องเคารพบรรดาประเทศกำลังพัฒนาในการค้นหา การพัฒนาและการบรรลุซึ่งประชาธิปไตยอย่างเต็มที่ เคารพสิทธิการเลือกหนทางการพัฒนาของประชาชนทุกประเทศ ต่อต้านการใช้ประชาธิปไตยเป็นข้ออ้าง ดำเนินการแตกแยก เผยอคติ และบ่อนทำลายสันติภาพในสังคมโลก ต้องขับเคลื่อนการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ ที่เคารพกัน มีความเสมอภาคและยุติธรรม และความร่วมมือแบบวิน-วิน สร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติที่มุ่งสู่อนาคตอันดีงาม