จีนต่อต้านลัทธิกีดกันทางการค้าโดยลำพังฝ่ายเดียวอย่างเด็ดขาด

CRI, March 22, 2024
Size:

นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯกล่าวบนสังคมออนไลน์ว่า จะพิจารณาหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับจีนให้การอุดหนุนอู่ต่อเรือ ต่อการนี้ วันที่ 14 มีนาคม นายเหอ ย่าตง โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวว่า จีนคัดค้านแนวคิดกีดกันทางการค้าโดยลำพังฝ่ายเดียวที่ไม่สนใจกฎองค์การการค้าโลกอย่างเด็ดขาด

วันเดียวกัน นายเหอ ย่าตง กล่าวในแถลงข่าวกระทรวงพาณิชย์จีนว่า คำวิจารณ์จีนขององค์การที่เกี่ยวข้องในสหรัฐฯเป็นคำที่ไม่สมเหตุสมผล มีรายงานหลายฉบับชี้ให้เห็นว่า สาเหตุสำคัญที่ธุรกิจต่อเรือสหรัฐฯซบเซาลงอยู่ที่การคุ้มครองเกินควร การพัฒนาของธุรกิจต่อเรือของจีน ได้ประโยชน์จากการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม การเร่งพัฒนาความเป็นอัจฉริยะและความเป็นสีเขียว การที่สหรัฐฯมองปัญหาการพัฒนาของประเทศตนเป็นผลจากจีนนั้น ขาดแคลนพื้นฐานข้อเท็จจริง