ความต้องการเที่ยวต่างประเทศและนโยบายอำนวยความสะดวกช่วยให้เที่ยวบินระหว่างประเทศฟื้นตัว

CRI, March 21, 2024
Size:

เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตลาดการบินระหว่างประเทศเร่งการฟื้นตัว ยอดการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศมากกว่าก่อนเกิดสถานการณ์โควิดเป็นครั้งแรก ข้อมูลสำนักงานการบินพลเรือนของจีนระบุว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ปริมาณผู้โดยสารของสายการบินจีนไปยังปะเทศอาเซียนมีมากที่สุด อยู่ที่ 1,940,000 คน คิดเป็นเกือบ 40% ของปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางไปยังต่างประเทศทางอากาศ

ปริมาณขนส่งผู้โดยสารของสายการบินจีนไปยังประเทศในทวีปยุโรปอยู่ที่ 692,000 คน มีสภาพการฟื้นตัวสูงที่สุด ปริมาณขนส่งผู้โดยสารระหว่างจีน-ประเทศลายทาง“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”อยู่ที่ 3,200,000คน คิดเป็น 65.4% ฟื้นตัว 88% ของช่วงเวลาเดียวกันในปีค.ศ. 2019 และสูงกว่าระดับการฟื้นตัวโดยรวมของเส้นทางการบินระหว่างประเทศ 6.2%

นายฉี ฉี ผู้เชี่ยวชาญศูนย์วิจัยการพัฒนาคุณภาพสูงการบินพลเรือนจีนชี้ว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีนของปีนี้ ผู้บริโภคนิยมไปเที่ยวประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจำนวนมากขึ้น การขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศของจีนในตลาดอาเซียนมีเปอร์เซ็นต์มากที่สุด แสดงให้เห็นว่าความต้องการการเดินทางของพลเมืองจีนยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

นอกจากความต้องการเดินทางฟื้นตัวแล้ว นายฉี ฉีเห็นว่า นโยบายที่เอื้อผลประโยชน์ต่อการเดินทางต่างประเทศหลายข้อก็เป็นตัวช่วยการฟื้นตัวเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างแข็งขัน จำนวนผู้โดยสารระหว่างจีน-ยุโรปเพิ่มขึ้นอย่างมาก นโยบายทั้งภายในและต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินทางระหว่างประเทศกำลังดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวและสามารถเข้าถึงได้อย่างแท้จริง

ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าการส่งเสริมการฟื้นตัวสายการบินระหว่างประเทศนั้น ยังมีศักยภาพทางการตลาดอันใหญ่หลวง นอกจากประเทศรอบข้างและตลาดการท่องเที่ยวเดิมแล้ว ยังสามารถบุกตลาดการท่องเที่ยวของประเทศลายทาง“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”และตลาดการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ได้อีกด้วย ภายใต้การส่งเสริมของยุทธศาสตร์ความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี