จีนเร่งจัดตั้งระบบการพัฒนาขั้นต้นของอุตสาหกรรมต่อเรือพลังงานสีเขียว

CRI, March 21, 2024
Size:

เมื่อปี 2023 อุตสาหกรรมการต่อเรือของจีนครองอันดับหนึ่งของโลกเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกันในสามตัวชี้วัดหลัก ได้แก่ การต่อเรือที่เสร็จสมบูรณ์ คำสั่งซื้อใหม่ และคำสั่งซื้อที่มีอยู่ และส่วนแบ่งการตลาดระหว่างประเทศเกิน 50% เป็นครั้งแรก และจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ ตัวชี้วัดหลักทั้งสามก็ยังคงครองอันดับหนึ่งของโลก

ที่เมืองจิ้งเจียง มณฑลเจียงซู ปริมาณการต่อเรือแล้วเสร็จของเมืองระดับอำเภอเพียงแห่งเดียว ก็อยู่ที่เกือบ 9 ล้านตันในปีนี้ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 10% ของส่วนแบ่งของโลก และช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ของปีนี้ บริษัทเรือรายใหญ่ 3 แห่งในเซี่ยงไฮ้ได้ทำการส่งมอบเรือ 13 ลำ ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์ เบื้องหลังนี้ ห้องปฏิบัติการต่อเรือดิจิทัล สายการผลิตอัจฉริยะ เทคโนโลยี 5G ฯลฯ กำลังเร่งขยายความครอบคลุม  เมื่อปี 2023 ส่วนแบ่งคำสั่งซื้อเรือที่ใช้พลังงานสีเขียวระหว่างประเทศในจีนสูงถึง 57%   และเมื่อถึงปี 2025 ระบบการพัฒนาของอุตสาหกรรมการผลิตการต่อเรือพลังสีเขียวในจีนจะถูกจัดตั้งขึ้นในขั้นต้น