กองทัพจีนจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม CISM กลุ่มภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 7

CRI, March 18, 2024
Size:

ข่าวจากกระทรวงกลาโหมจีนเมื่อวันที่ 15 มีนาคม ระบุว่า กองทัพจีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรีกีฬาทหารระหว่างประเทศ (International Military Sports Council, CISM) กลุ่มภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 7 ที่เมืองหนานชาง มณฑลเจียงซีของจีน ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคมที่จะถึงนี้

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเรื่องการดำเนินแผนพัฒนายุทธศาสตร์ด้านกีฬาทหารระหว่างประเทศ เพิ่มการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกีฬาทหาร และปรับนโยบาย ระบบ และกลไกให้สมบูรณ์ขึ้น