รถไฟจีน-ลาว ขนส่งผู้โดยสารกว่า 30 ล้านคน

CRI, March 18, 2024
Size:

วันที่ 14 มีนาคม บริษัท China State Railway Group จำกัด เปิดเผยว่า นับตั้งแต่วันเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม ปี 2021 จนถึงวันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา รถไฟจีน-ลาวได้ขนส่งผู้โดยสารรวม 30.2 ล้านคน

ทางรถไฟจีน-ลาวส่วนที่อยู่ในจีน มีการเดินรถไฟโดยสารโดยเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นจาก 35 ขบวนในช่วงแรกมาเป็น 51 ขบวนในปัจจุบัน  โดยมีการขนส่งผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นจาก 20,000 คนเป็น 103,000 คน

ส่วนทางรถไฟจีน-ลาวส่วนที่อยู่ในลาว มีการเดินรถไฟโดยสารเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นจาก 4 ขบวน เป็น 12 ขบวน โดยมีการขนส่งผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นจาก 720 คนมาเป็น 12,808 คน 

ด้านการขนส่งสินค้า ปริมาณการขนส่งสินค้ามีจำนวน 34.24 ล้านตัน ในจำนวนนี้ รวมถึงการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนกว่า 7.8 ล้านตัน 

สินค้านำเข้าและส่งออกครอบคลุมกว่า 2,900 ชนิด รวมถึงยางพารา ปุ๋ยเคมี เครื่องใช้ไฟฟ้า และรถยนต์

ในฐานะโครงการสำคัญภายใต้กรอบความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางคุณภาพสูง ทางรถไฟจีน-ลาวที่มีระยะทาง 1,035 กม. เชื่อมต่อเมืองคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน กับกรุงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของสปป.ลาว