คณะนักข่าว “การเดินทางหมื่นลี้ตามแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง” เดินทางไปเยือนจังหวัดหนองคายของไทย

lmcchina.org, March 14, 2024
Size:

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ตามเวลาท้องถิ่น คณะนักข่าวที่เข้าร่วมในกิจกรรม“การเดินทางหมื่นลี้ตามแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง” ตามหัวข้อ“ดื่มน้ำสายเดียวกัน ผูกพันกันในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง” นั้น เดินทางไปถึงจังหวัดหนองคายของไทย และสัมภาษณ์นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด และได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนด้วย

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจในลุ่มแม่น้ำโขง โอกาสทางธุรกิจใหม่จากการขนส่งทางรถไฟจีน-ไทย และแผนการบูรณาการทางรถไฟจีน-ลาว-ไทย (ส่วนหนองคาย-เวียงจันทน์) เป็นต้น

นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่า“เราหวังว่าจะเร่งความคืบหน้าการสร้างทางรถไฟจีน-ไทยระยะที่ 2 เพื่อที่จะเชื่อมโยงกับรถไฟจีน-ลาวโดยเร็วที่สุด” ในฐานะที่เป็นรถไฟความเร็วสูงรางสแตนดาร์ดเกจสายแรกของประเทศไทย หลังจากรถไฟจีน-ไทยเปิดให้บริการแล้ว หนองคายจะกลายเป็นจุดจอดแรกสำหรับผู้โดยสารและสินค้าที่จะเข้าไทย เพิ่มเติมพลังใหม่ให้กับการพัฒนาทางด้านต่าง ๆ ในภูมิภาค เช่น เศรษฐกิจ การคมนาคม การค้าชายแดน การผลิต และวิถีชีวิต เป็นต้น

นายเฉิน ไห่เหลย หัวหน้าคณะนักข่าว กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับเพื่อนไทยมาเยือนจีน มาเยือนชิงไห่อย่างจริงใจ เพื่อสัมผัสทิวทัศน์สวยงามของแหล่งต้นกำเนิดของแม่น้ำล้านช้าง รับรู้ถึงประสิทธิผลการปกป้องระบบนิเวศในแหล่งต้นกำเนิดของแม่น้ำล้านช้าง และกระชับความเข้าใจ ความร่วมมือ และความสัมพันธ์แบบเพื่อนบ้านที่ดีระหว่างประชาชนกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น