ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หวังกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลกับยุนนาน

CRI, March 13, 2024
Size:

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ฟอรั่มนวัตกรรมเชิงเศรษฐกิจดิจิทัลของจีน เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดขึ้นที่เมืองคุนหมิง มณฑลยุนนาน ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการจากประเทศจีนและประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนมากมารวมตัวกันที่คุนหมิงเพื่อตีความแนวโน้มล่าสุด เทคโนโลยีชั้นนำ และรูปแบบธุรกิจของเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างลึกซึ้ง ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากจากประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยหวังว่าจะกระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกับยุนนานในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านฟอรั่มนี้ 

ดร.สหัส บัณฑิตกุล ที่ปรึกษาอาวุโสมูลนิธิพัฒนาเมืองและชนบทแห่งประเทศไทย กล่าวว่าจีนเป็นแนวหน้าของโลกในด้านอีคอมเมิร์ซ การชำระเงินผ่านมือถือ และแอปพลิเคชั่นดิจิทัลอื่น ๆ ด้วยประสบการณ์ของจีน นวัตกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคอื่นๆ จึงสามารถพัฒนาเร็วขึ้นด้วยความปลอดภัยยิ่งขึ้นได้

นาย Anoop Ranjan Bhattarai ประธานสมาคมเศรษฐกิจและการค้าเนปาล-จีน กล่าวว่าในอนาคตประเทศในเอเชียใต้และยุนนานสามารถร่วมมือกันในด้านการต่อสู้กับอาชญากรรมทางไซเบอร์ การแบ่งปันและการจัดการข้อมูล และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล ขณะเดียวกันประกันให้ทุกชนชั้นในสังคมสามารถได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัล

ด้านนาย Indrananda Abeysekera ผู้ก่อตั้งและประธานสมาคมความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรมศรีลังกา-จีน หวังว่า มณฑลยุนนานสามารถจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องปฏิบัติการและการวิจัยปัญญาประดิษฐ์ให้ศรีลังกาได้มากขึ้น และเสริมสร้างการลงทุนร่วมในการวิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ 

ส่วนนาย Sundik May ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมการลงทุนและการค้ากัมพูชา กล่าวว่าในปัจจุบันกัมพูชามีความพยายามอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และหลายบริษัทได้เข้าสู่ขั้นตอนการเติบโตทางข้อมูล ยินดีต้อนรับนักลงทุนฝ่ายต่างๆ มาลงทุนในกัมพูชา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล