บทวิเคราะห์ : ระหว่าง "บวกกับลบ" ทุนต่างชาติมีโอกาสในจีนมากขึ้น

CRI, March 13, 2024
Size:

จีนจะดึงดูดและใช้ประโยชน์จากการลงทุนจากต่างประเทศได้อย่างไร จะขยายการเปิดกว้างต่อไปได้อย่างไร รายงานผลการปฏิบัติงานของรัฐบาลจีนในปีนี้ได้ให้คําตอบผ่านคีย์เวิร์ดว่า“บวกกับลบ” 

"บวก" คือ จากเพิ่มการส่งเสริมอุตสาหกรรมการลงทุนจากต่างประเทศ ไปจนถึงเสริมการคุ้มครองการบริการการลงทุนจากต่างประเทศ ปรับปรุงให้ชาวต่างชาติที่มาทำงานศึกษาท่องเที่ยวในจีนได้รับความสะดวกมากขึ้น มีการบริการและรายละเอียดที่อำนวยความสะดวกในการติดต่อกับนักธุรกิจต่างประเทศ และยังให้การรับประกันที่สำคัญในการลงทุนในอุตสาหกรรม นักวิเคราะห์เห็นว่า การเคลื่อนย้ายของบุคลากรมีความสําคัญต่อการดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศ และต้องการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานของรัฐบาลในกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพ

เมื่อมี"บวก"ก็มี"ลบ"ด้วย รายงานเสนอให้ลดรายการเชิงลบต่อการเข้าถึงการลงทุนจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ยกเลิกมาตรการจํากัดการเข้าถึงเงินทุนจากต่างประเทศในภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั้งหมด และการผ่อนคลายการเข้าถึงตลาดบริการ เช่น การแพทย์ และโทรคมนาคม เป็นต้น

นอกจาก"บวกกับลบ" แล้ว มาตรการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศของจีนยังมี"เครื่องหมายเท่ากับ" ซึ่งก็คือการปฏิบัติต่อวิสาหกิจที่ได้รับทุนจากต่างประเทศมีสิทธิเท่าเทียบกันกับพลเมือง รับประกันให้การมีส่วนร่วมที่เท่าเทียมกันในการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล การประมูลและการกําหนดมาตรฐาน ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ว่า มาตรการเหล่านี้แสดงถึงความยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน สะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจของรัฐบาลจีนในการช่วยเหลือวิสาหกิจที่ได้รับทุนจากต่างประเทศแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติ และผลักดันโครงการที่ได้รับทุนจากต่างประเทศให้ปฏิบัติเป็นจริง

ทุนต่างชาติเป็นกําลังสําคัญในการสร้างความทันสมัยของจีน ข้อมูลล่าสุดอย่างเป็นทางการของจีนแสดงให้เห็นว่า ในเดือนมกราคมปีนี้ จีนใช้เงินทุนจากต่างประเทศจริง 112.71 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 20.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน มีการจัดตั้งวิสากิจที่ลงทุนจากต่างประเทศ 4,588 แห่ง เพิ่มขึ้น 74.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เหตุใดตลาดจีนยังได้รับความนิยมจากทุนต่างชาติภายใต้สภาวะปัจจุบันที่การลงทุนจากต่างประเทศโดยรวมทั่วโลกซบเซา?

หากมีผลกำไรก็จะมีเงินทุนตามมา ข้อมูลสถิติอย่างเป็นทางการของจีนแสดงว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคอุตสาหกรรมในประเทศจีนอยู่ที่ประมาณ 9% ซึ่งอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงในระดับนานาชาติ ไม่ยากที่จะเห็นว่า การเลือกประเทศจีน ทุนต่างชาติจะได้รับผลตอบแทนที่ดี สิ่งนี้ทําให้การลงทุนในประเทศจีนยังได้รับความนิยมสูง