บทวิคราะห์ : "โอกาสประเทศจีน" ที่พลาดไม่ได้

CRI, March 12, 2024
Size:

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2024 รายงานผลการทํางานของรัฐบาลปี 2024 ที่รัฐบาลจีนเสนอให้สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนซึ่งเป็นองค์กรอํานาจสูงสุดพิจารณานโยบายที่ดึงดูดสายตาจากทั่วโลก นักลงทุนต่างชาติจํานวนมากมีความเข้าใจมากขึ้นถึงเป้าหมายและแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในปี 2024

พลังการขับเคลื่อนของการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ และสถาบันระหว่างประเทศหลายแห่งมีคาดการณ์อัตราการเติบโตทั่วโลกในปีนี้ต่ำกว่า 3% โดยจีนได้ตั้งเป้าคาดการณ์ GDP ปีนี้ไว้ว่าจะเติบโตประมาณ 5% ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้ว สอดคล้องกับความคาดหวังของโลกและส่งสัญญาณเชิงบวกต่อโลกด้วย

สื่อต่างประเทศจํานวนไม่น้อยเชื่อว่า การตั้งเป้าหมายนี้จะช่วยให้จีนก้าวสู่ความทันสมัยโดยพื้นฐานในปี 2035 นักวิเคราะห์ชี้ว่า ในปี 2023 ผลิตภัณฑ์มวลรวมการผลิตภายในประเทศ ( GDP ) ของจีนเพิ่มขึ้น 5.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเร็วกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อยู่ที่ 2.5% กลุ่มยูโร 0.5% และญี่ปุ่น 1.9% อย่างเห็นได้ชัด

จากมุมมองทั่วโลก อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 2% ถึง 3% จีนได้กําหนดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ที่ประมาณ 5% แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความพยายามในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจโลก

เป้าหมายชัดเจนแล้ว จะปฏิบัติได้อย่างไร?

รัฐบาลจีนได้จัดการใช้งานหลัก 10 ประการในปีนี้ ได้แก่ การส่งเสริมการสร้างระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างจริงจัง ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษาในเชิงลึก การขยายอุปสงค์ภายในประเทศ การขยายการเปิดกว้างสู่โลกภายนอกในระดับสูง ฯลฯ

จากแผนการเหล่านี้ ผู้คนมีความเข้าใจที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเกี่ยวกับ"โอกาสประเทศจีน"

ในจำนวนนี้"ผลผลิตเชิงคุณภาพใหม่" เป็นคําที่ร้อนแรง สื่อต่างประเทศจำนวนไม่น้อยเห็นว่า พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูงนี้จะเป็นตัวเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ หมายถึงจีนให้ความสําคัญกับรูปแบบการพัฒนาแบบ"นวัตกรรม" มากขึ้น

ขณะเดียวกัน รายงานได้วางแผนอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกิดใหม่และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต การพัฒนานวัตกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล มีการวิเคราะห์ว่า พลังงานใหม่ เศรษฐกิจดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ การผลิตระดับไฮเอนด์ การแพทย์และสุขภาพ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ บางส่วนเป็นพื้นที่สําคัญของการลงทุนจากต่างประเทศ

ในปัจจุบันที่เพิ่มความสำคัญให้กับจีน

การเปิดกว้างเป็นอีกหนึ่งสารสำคัญที่โลกภายนอกรับรู้จากรายงานผลการทำงานของรัฐบาลจีนในปีนี้ ตั้งแต่การผ่อนคลายการเข้าถึงตลาดภาคบริการ เช่น โทรคมนาคม การแพทย์ ไปจนถึงการขยายแคตตาล็อกอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ไปจนถึงการสนับสนุนการดําเนินการ 8 ประการของการร่วมกันสร้างสรรค์"หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" ที่มีคุณภาพสูง การขยายการเปิดกว้างหลายมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานฯได้กระตุ้นความเชื่อมั่นของวิสาหกิจข้ามชาติ

มีเป้าหมายแล้วก็รีบจับโอกาสทำ ถือการพัฒนาใหม่ของจีนให้เป็นโอกาสใหม่ให้กับโลก นี่คือความมุ่งมั่นของจีนและต้องปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมตายุทธศาสตร์จีน