สถาบันขงจื่อในประเทศกัมพูชาส่งเสริมรูปแบบการสอน “ภาษาจีน + อาชีวศึกษา”

lmcchina.org, March 5, 2024
Size:

วันที่ 2 มีนาคมตามเวลาท้องถิ่น นักศึกษากัมพูชากำลังเรียนภาษาจีนที่สถาบันขงจื่อของราชบัณฑิตยสถานแห่งกัมพูชา

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม กิจกรรม“ดื่มน้ำสายเดียวกัน ผูกพันกันในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง การเดินทางหมื่นลี้ตามแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง” เปิดฉากขึ้นที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ในระหว่างนั้นคณะนักข่าวได้เยี่ยมชมสถาบันขงจื่อ ของราชบัณฑิตยสถานแห่งกัมพูชา

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความร่วมมือ LMC มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น จีนกลายเป็นประเทศผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดและแหล่งนักท่องเที่ยวที่ใหญ่สุดของกัมพูชาเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน ซึ่งได้ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก และกระตุ้นให้เกิด“กระแสเรียนภาษาจีน” ในกลุ่มเยาวชนกัมพูชา

สถาบันขงจื่อของราชบัณฑิตยสถานแห่งกัมพูชาเป็นสถาบันขงจื่อแห่งแรกในประเทศ นับตั้งแต่การก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2009 มีนักศึกษาลงทะเบียนทั้งหมด 110,000 กว่าคน และปัจจุบันมีนักศึกษา 4,000 กว่าคน

ปี 2024 เป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับกัมพูชา ท่าน Wang Feng ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีนแนะนำว่า ในช่วงต้นปีนี้สถาบันได้จัดงานสวนสนุกเทศกาลตรุษจีนในกรุงพนมเปญ ต่อไปจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามลำดับ เช่น การประกวดขับร้องเพลงจีน และเทศกาลดนตรีในสนามหญ้า เป็นต้น

สถาบันขงจื่อฯก่อตั้งขึ้นเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ถือเป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาสถาบันขงจื่อในประเทศกัมพูชา ในขณะที่ทุ่มเทในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนจีนและกัมพูชา ก็ยังให้บริการด้านการฝึกฝนบุคลากรด้วย ท่าน Wang Feng กล่าวว่า“เราสร้างแพลตฟอร์มเพื่อเชื่อมโยงโรงเรียนฝึกอาชีพในประเทศกับบริษัทจีนในกัมพูชา เราส่งครูไปสอนที่กัมพูชา และช่วยขยายเส้นทางอาชีพของเยาวชนในท้องถิ่นให้กว้างขึ้น เยาวชนกัมพูชารู้สึกว่าการเรียนภาษาจีนไม่เพียงแต่มีความน่าสนใจเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์มากอีกด้วย"

กิจกรรมการสัมภาษณ์นี้ใช้เวลา 10 วัน คณะนักข่าวจะเดินทางไปกัมพูชา ไทย และลาว เพื่อรายงานเกี่ยวกับระบบนิเวศ มานุษยวัฒนธรรม และการพัฒนาแบบสีเขียวในลุ่มแม่น้ำนี้