กงสุลใหญ่จีน ณ หลวงพระบาง สปป.ลาว เข้าร่วมการประชุมว่าด้วยความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงและกล่าวสุนทรพจน์

lmcchina.org, February 29, 2024
Size:

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024 Zhang Sheping กงสุลใหญ่ ณ หลวงพระบาง ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีปิดแห่งการประชุมว่าด้วยความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ในหัวข้อ“ความร่วมมือ LMC: ส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยโมเดลการเติบโตเศรษฐกิจสีเขียวแบบวัฏจักรทางชีวภาพ และร่วมกันสร้าง หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางสีเขียว” และกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุม Thongphane Savanphet รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาว เป็นประธานการประชุม

กงสุลใหญ่ Zhang Sheping กล่าวว่า เศรษฐกิจในประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงกำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ก็ยังไม่ควรมองข้ามปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้นระหว่างการพัฒนาระดับโลกได้ ในฐานะเวทีปฏิบัติอันสำคัญและเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับการสร้างประชาชนที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ การสร้าง“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ผสมผสานแนวคิดการพัฒนาแบบสีเขียวกับการออกแบบจากบนลงล่างอย่างกลมกลืน ทั้งยังได้ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทุกขั้นตอนของโครงการอย่างรอบด้านอีกด้วย

จีนยินดีที่จะส่งเสริมการสร้างประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงที่มีอนาคตร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยจะให้ความสำคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมใน“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว การลงทุนสีเขียว และการเงินสีเขียว เพื่อทุ่มเทกำลังสร้างเขตนำร่องที่มีคุณภาพสูงในการร่วมสร้าง“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เขตนำร่องแห่งข้อริเริ่มการพัฒนาของโลก ข้อริเริ่มความมั่นคงของโลก และข้อริเริ่มอารยธรรมของโลก