เดือนมกราคมที่ผ่านมา ไทยตอนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 3 ล้านคน

CRI, February 27, 2024
Size:

ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทยระบุว่า เดือนมกราคมที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยมีจำนวน3,035,296 คน เพิ่มขึ้น42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 

ในจำนวนนี้ มีนักท่องเที่ยวจีน508,600 คน จัดอยู่อันดับที่หนึ่ง รองลงมาคือนักท่องเที่ยวมาเลเซีย 321,700 คน นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้222,600 คน นักท่องเที่ยวรัสเซีย219,200 คน และนักท่องเที่ยวอินเดีย162,800 คน ตามลำดับ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีนของปีนี้ ประเทศไทยจะต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม เช่น ภูเก็ต ฯลฯ เที่ยวบินทั้งหมดมีถึง3,915 เที่ยว เที่ยวบินระหว่างประเทศ2,298  เที่ยว และเที่ยวบินภายในประเทศ1,617 เที่ยว คาดการณ์ว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนประเทศไทยจะดึงดูดนักท่องเที่ยวประมาณ640,000 คน 

ช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ทางการไทยได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวอันหลากหลาย นโยบายฟรีวีซ่าท่องเที่ยวระหว่างจีน-ไทยก็เป็นอีกแรงกระตุ้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างสองฝ่าย