จีนช่วยเหลือกัมพูชาบรรลุเป้าหมายไร้กับระเบิดในปี 2025

CRI, February 26, 2024
Size:

กัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกับระเบิดมากสุดในโลก รอบ 30 ปีที่ผ่านมานี้ รัฐบาลกัมพูชามุ่งเก็บกวาดระเบิดเพื่อคงามปลอดภัยประชาชน รัฐบาลกำหนดเป้าหมายเก็บกวาดระเบิดให้หมดสิ้นก่อนปี 2025 ตั้งแต่ปี 1999 เป็นต้นมา จีนได้จัดหลักสูตรอบรม บริจาคเงินทุน อำนวยอุปกรณ์ตรวจสอบกับระเบิด ตลอดจนส่งผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบสถานที่ อำนวยความช่วยเหลือมากมายแก่กัมพูชา

ผลสำรวจปรากฎว่า จีนได้ช่วยเหลือกัมพูชากวาดกับระเบิดมากกว่า 100 ตารางกิโลเมตร ขุดกับระเบิด 78,000 ลูก คุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนกว่า 1.5 ล้านคน