หน่วยงานปฏิบัติงานตามกฎหมายของพม่าได้ส่งมอบแก็งค์คอลเซ็นเตอร์ 31,000 คนให้จีน

CRI, November 30, 2023
Size:

วันที่ 21 พฤศจิกายน กระทรวงสันติบาลจีนเปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์อาชญากรรมหลอกลวงทางโทรศัพท์หรือ แก็งค์คอลเซ็นเตอร์ที่เพิ่มมากขึ้นทางภาคเหนือพม่า กระทรวงสันติบาลจีนได้จัดการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมณฑลยุนนานดำเนินความร่วมมือด้านชายแดน จัดการกับผู้ทำผิดกฎหมายหลายครั้ง จนถึงปัจจุบันหน่วยงานปฏิบัติงานด้านกฎหมายทางภาคเหนือพม่าได้ส่งมอบผู้ตองสงสัย 31,000 คนให้จีน รวมทั้งผู้จัดการ ผู้มีส่วนสำคัญและหัวหน้าแก็งค์จำนวน 63 คน ผู้หลบหนีทางอินเตอร์เน็ต 1,531 คน แสดงว่างานปราบปรามนั้นได้รับผลสำเร็จ

ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเปิดเผยว่าจะกระชับความร่วมมือระหว่างจีนกับพม่าให้มากขึ้น ปราบปรามสถานที่หลอกลวงอย่างสุดความสามารถ จับกุมผู้ต้องสงสัย ปกป้องความปลอดภัยทางทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนตลอดจนสิทธิอันชอบด้วยกฎหมาย รักษาความมั่นคงและเสถียรภาพทางชายแดน