สิ้นสุดการซ้อมรบร่วมนานาชาติ “สันติภาพและมิตรภาพ-2023” ที่มณฑลกวางตุ้ง

CRI, November 28, 2023
Size:

วันที่ 22 พฤศจิกายน ที่เมืองจั้นเจียง มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ได้สิ้นสุดการซ้อมรบร่วมนานาชาติ“สันติภาพและมิตรภาพ-2023” ที่มีการซ้อมมาเป็นเวลา 10 วัน การซ้อมรบในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามความรับรู้ร่วมกันที่บรรลุโดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิงกับผู้นำประเทศต่างๆ และเป็นการปฏิบัติตามแนวคิดทางการทูตที่เป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนผลักดันสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษย์

การซ้อมรบในครั้งนี้มีประเด็นหลัก“ร่วมปราบปรามการก่อการร้ายและพิทักษ์ความมั่นคงทางทะเล” โดยมีการซ้อมทั้งทางบกและทางทะเล มีการซ้อมรบจริงในการปราบปรามการก่อการร้ายและต่อต้านโจรสลัด จีน ไทย กัมพูชา ลาว มาเลเซียและเวียดนามรวม 6 ประเทศเข้าร่วมและมีการใช้อาวุธใหม่หลายชนิดทั้งทางบก ทางอากาศและทางทะเล ร่วมซ้อมรบการปราบปรามการก่อการร้ายในเมือง การปราบปรามการก่อการร้ายและโจรสลัดในทะเล และร่วมป้องกันทางอากาศ เป็นต้น ค้นหากลไกปฏิบัติการทางทหารระหว่างประเทศในการปราบปรามการก่อการร้ายและพิทักษ์ความมั่นคงทางทะเล การซ้อมรบครั้งนี้ได้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จตามที่คาดหวัง