ดาวเทียมไทย "THEOS-2" ขึ้นสู่วงโคจรเป็นผลสำเร็จ

, November 20, 2023
Size:

สำนักข่าวจีนรายงานว่า วันที่ 9 ตุลาคม นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของไทยประกาศว่าวันที่ 8 ตุลาคม เวลา 8.36 น. ตามเวลาประเทศไทย  ศูนย์อวกาศกายอานาได้ปล่อยดาวเทียมสํารวจโลก THEOS-2 ฝีมือคนไทยดวงแรกเข้าสู่วงโคจรในอวกาศตามกําหนด

ดาวเทียมสํารวจโลก THEOS-2 เป็นดาวเทียมที่สามารถบันทึกภาพความละเอียดสูงมากถึง 50 เซนติเมตรต่อพิกเซล ซึ่งจะแสดงบทบาทสำคัญในด้านการจัดการเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ำ การจัดการภัยพิบัติรวมถึงความมั่นคง 

ในวันเดียวกันนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีของไทย ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ประเทศไทยส่งดาวเทียม THEOS-2 ขึ้นสู่วงโคจรได้เป็นผลสำเร็จ

โดยระบุว่ารัฐบาลไทยมุ่งเน้นมาตลอดว่าจะใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน  

นายกฯ เศรษฐา ยังระบุด้วยว่าดาวเทียม THEOS-2 จัดว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ดาวเทียม THEOS-2 จะเป็นอีกกลไกสำคัญหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยมีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อต่อยอดการพัฒนาทั้งสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่อไป