จีน ลาว เมียนมาร์ และไทยเสร็จสิ้นการลาดตระเวนร่วมแม่น้ำโขงครั้งที่ 134

CRI, November 14, 2023
Size:

วันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากจีน ลาว เมียนมาร์ และไทย เสร็จสิ้นการลาดตระเวนร่วมแม่น้ำโขงครั้งที่ 134

การลาดตระเวนร่วมครั้งนี้มีเรือ 5 ลำ และเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย 114 นายจาก 4 ประเทศดังกล่าว ได้ครอบคลุมเส้นทางน้ำเป็นระยะทางกว่า 600 กิโลเมตร ปฏิบัติการดังกล่าวใช้เวลา 4 วัน 3 คืน

ในระหว่างการลาดตระเวน ทั้ง 4 ประเทศมุ่งเน้นไปที่การปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดน เพื่อรักษาความปลอดภัยและเสถียรภาพในลุ่มแม่น้ำโขง

เจ้าหน้าที่ทั้ง 4 ประเทศดังกล่าวยังได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จังหวัดบ่อแก้ว ประเทศลาว เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงในลุ่มแม่น้ำโขง และได้บรรลุฉันทามติในการร่วมกันปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมข้ามพรมแดนอื่นๆ ตลอดจนกระชับความร่วมมือในอนาคตให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

แม่น้ำโขงหรือที่รู้จักกันในชื่อแม่น้ำล้านช้างในประเทศจีน เป็นทางน้ำที่สำคัญสำหรับการขนส่งข้ามพรมแดน ทั้งสี่ประเทศได้ดำเนินการลาดตระเวนร่วมกันในแม่น้ำโขงตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2011