พิมพ์เผยแพร่หนังสือบทคัดย่อ “การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของปธน.สี จิ้นผิง” 6 ภาษาต่างประเทศ

Yunnan Gateway, September 26, 2023
Size:

บทคัดย่อว่าด้วย“การเคารพและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของปธน.สี จิ้นผิง” ฉบับภาษาอาหรับ โปรตุเกส เยอรมัน สวาฮิลี อูรดูและเวียดนาม ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่โดยสํานักพิมพ์ภาษาต่างประเทศของจีนเมื่อเร็วๆนี้

บทคัดย่อนี้แบ่งออกเป็น 9 หัวข้อพิเศษ ได้รวบรวมการอภิปรายที่สำคัญเกี่ยวกับแนวคิดการให้ความเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของปธน.สี จิ้นผิงอย่างเป็นระบบ และแปลเป็น 6 ภาษา เช่น ภาษาอาหรับ เป็นต้น ช่วยให้ผู้อ่านต่างประเทศเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความหมายที่อุดมสมบูรณ์ของคำกล่าวที่สําคัญของปธน.สี จิ้นผิง เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงแนวทางปฏิบัติที่ยิ่งใหญ่ของจีนในการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและโครงการต่างๆของจีนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการกํากับดูแลสิทธิมนุษยชนทั่วโลก เสริมสร้างความรับรู้เข้าอกเข้าใจและความทรงอิทธิพลของค่านิยมด้านสิทธิมนุษยชนของจีนในยุคสมัยใหม่นี้