เปิดตัว "เมืองที่มีเสน่ห์" ในงานมหกรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ 20

CRI, September 21, 2023
Size:

งานมหกรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ 20 จะจัดขึ้นที่เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน โดย"เมืองที่มีเสน่ห์" เป็นประเด็นยอดนิยมของงานมหกรรมฯ ในครั้งก่อนๆ ซึ่งช่วยให้ผู้ชมสามารถสัมผัสกับบรรยากาศเมืองต่างๆ ในจีนและประเทศอาเซียนได้ในที่เดียว

สำนักเลขาธิการงานมหกรรมจีน-อาเซียน ระบุว่า“เมืองที่มีเสน่ห์” ของงานมหกรรมจีน-อาเซียนครั้งนี้ ได้แก่ เมืองหางโจวในประเทศจีน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวันในบรูไน กรุงพนมเปญของกัมพูชา จังหวัดกาลิมันตันกลางในอินโดนีเซีย เมืองมัณฑะเลย์ในเมียนมาร์ เมืองตูเกอการาโอในฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ และจังหวัดจันทบุรีของไทย จังหวัดเซินลาในเวียดนาม นอกจากนี้ สปป.ลาวจะจัดการแสดง"เมืองที่มีเสน่ห์" ในครั้งก่อนๆ ขณะมาเลเซียจะจัดแสดงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน

ธีม"เมืองที่มีเสน่ห์" ของงานมหกรรมจีน-อาเซียนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนให้ลึกซึ้งมาขึ้น ตั้งแต่เปิดตัว"เมืองที่มีเสน่ห์" ในงานมหกรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ 2 เมื่อปี 2005 เป็นต้นมา ประเด็นนี้ได้แสดงให้เห็นการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และด้านอื่นๆ ของเมือง 174 แห่งในจีนและประเทศอาเซียนอย่างครอบคลุม แสดงภาพลักษณ์ของเมืองดังกล่าว ส่งเสริมการพัฒนาและการเปิดกว้างของเมืองต่างๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า เพื่อสร้างและแบ่งปันโอกาสทางธุรกิจ